شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24486 | |

یک معلم کالیفرنیایی دستان خود را بوم نقاشی کرد. راسل پاول یک نقاش و معلم کالیفرنیایی است که با کشیدن پرتره‌هایی رئالیستی از چهره مردم و هنرمندان روی دستان خود، سنت جدیدی در نقاشی خلق کرده است. او این ایده را از تلفیق هنر و تئوری بدن انسان گرفته است. راسل پرتره‌ها را با رنگ خیس روی دست خود می‌کشد و قبل از آنکه این نقاشی‌ها خشک شوند به سرعت دست خود را روی کاغذ سفید لمس می‌کند. او عمل و فرآیند اجرای خود را هند-استمپ می‌نامد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران