شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20136 | |

ابوالحسن داوودی نماینده کانون کارگردانان که در انتخابات هیات‌مدیره خانه سینما پیروز نشد، ضمن رضایت از نتیجه این انتخابات نقدهای جدی به ساختار خانه سینما دارد. وی در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: اساسنامه از زمانی که من در خانه سینما حضور داشتم چندبار بازنویسی شده است و آخرین نسخه آن نیز ابترترین نسخه است و عوارض زیادی دارد و طبعا این خیلی مشکل اساسی دارد.

بزرگ‌ترین عارضه‌یی که در خانه سینما از همان ابتدا وجود داشته است برخلاف همه سندیکاها و اصناف مشابه در دنیا به جای اینکه هرم صنفی آن از پایین شکل بگیرد از سر شکل گرفته است. این از سر شکل گرفتن در شرایط خودش شاید منطقی بوده باشد. ولی ساختار سندیکاها این است که گروه‌هایی که سلایق متفاوت دارند ولی منافع مشترک دارند، دور هم جمع می‌شوند و اینها خودشان پول می‌گذارند و حق عضویت در این صنف را دارند. این گروه‌ها اگر باز هم یک منافع مشترکی داشتند می‌آیند و در جایی مثلا یک خانه سینما گردهم جمع می‌شوند. ولی در خانه سینما این تعارض وجود داشت که اصلی‌ترین جریان کارفرمایی با جریان کارگزاری در کنار هم قرار گرفتند. این گروه جدید که از طریق انتخابات توانستند در هیات‌مدیره خانه سینما جای بگیرند، بیشتر طرفدار این فکر هستند که لایه‌های کارفرمایی و کارگزاری باید از هم جدا شوند. چون جریان کارفرمایی و کارگزاری منافع یکسانی ندارند. او افزود: ساختار خانه سینما از ابتدا براساس یک سوسیالیسم بدوی بوده است؛ همه آدم‌ها با اندازه یکسان وارد خانه سینما می‌شوند و این با تعریف جامعه امروز ما همخوانی ندارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران