شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20135 | |

حالا تو هم سرخورده و پیاده‌نوردی/ راهی دراز و تهی پیش‌رو داری

پر از حوادث بی‌تدبیر/ سواره یا پیاده، مسافرانی از پشت‌سر می‌آیند

شتابناک، از بیخ گوشت پرواز می‌کنند/ سراچه‌هایی خواهی دید در هر دو سوی راه

و پشت پنجره‌ها، چهره‌های محوی را/ نفس نداری تا انتهای چشم‌انداز/ گام بزنی/

نکال‌ها و بداقبالی‌ها را جبران کنی/ ولی به سبک هنرمند راه‌نورد، در آغاز حرکت

خودت را می‌تکانی از/ کولبار ذله کننده/ آزاد می‌شوی از قدرناشناسی‌ها ، از تلخ‌کامی‌ها

افق مقابل توست گرچه زیاد پیش نخواهی رفت

سبک‌بار و شادمانه راه بیفت/ به سبک ولگرد کوچک سینما

محمدعلی سپانلو

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران