شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نمایندگان مجلس ایالت ایندیانای امریکا با نصب جعبه‌های ویژه برای والدینی که می‌خواهند به‌طور ناشناس نوزداشان را سر راه بگذارند، موافقت کردند. در صورت تصویب این طرح در مجلس سنای ایندیانا، این ایالت نخستین منطقه امریکا خواهد بود که جعبه‌های ویژه‌ برای سر راه گذاشتن نوزادان نصب می‌کند.

بسیاری از ایالت‌های امریکا، ازجمله ایندیانا، برای جلوگیری از مرگ نوزادنی که در کوچه و خیابان رها می‌شوند، با تصویب قوانینی به والدین اجازه داده‌اند درصورت نخواستن نوزادشان، آنها را به یک نقطه امن چون بیمارستان، مرکز پلیس یا پایگاه‌ آتش‌نشانی تحویل دهند بدون اینکه نگران پیگرد قانونی باشند. حامیان این طرح در ایالت ایندیانا که قانونی مشابه را حدود ۱۵سال پیش به تصویب رسانده، اکنون می‌خواهند با نصب چنین جعبه‌هایی از مرگ نوزادانی که به نقاط امن تحویل داده نمی‌شوند هم پیشگیری کنند. بنا بر گزارش «انجمن حمایت از کودکان سر راهی» دو سوم کودکانی که به‌طور غیرقانونی رها می‌شوند، می‌میرند. گروه‌های حامی نصب این جعبه‌ها امیدوارند عملیات نصب حدود ۱۰۰ عدد از آنها از ماه ژوئیه امسال در ایندیانا آغاز شود. نصب جعبه‌های ویژه برای نجات نوزادان سر‌راهی در اروپا و آسیا سابقه‌یی طولانی دارد اما در امریکا تاکنون تجربه نشده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران