شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57467 | |


تولید نیازمند تحریک تقاضا است. با توجه به آثار تورم بر تولید و شیوه‌های مختلف کاهش نرخ آن باید دید که دولت برای تغییر وضعیت تولید در سال آینده نسخه جدیدی دارد یا با ادامه روند امسال و مهار تورم سعی دارد تورم را بر خروج از رکود ترجیح دهد. این جمله‌ها بخشی از صحبت‌های رمضان بهرامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گرگان است. وی درباره تاثیر تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی بر تولید و تورم گفت: مبلغی که به تولید تزریق شد خود را به خوبی نشان نداده و اشتغالی که دولت در پی آن بود محقق نشده است. دلیل این امر نیز به نحوه توزیع منابع مرتبط می‌شود.

روند توزیع منابع با تغییر سرفصل‌ها و اضافه شدن بنگاه‌های اقتصادی به این طرح تغییر پیدا کرد. از سوی دیگر شرایط سخت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به تولید بسیاری از تولید‌کنندگان که در شرایط سختی قرار داشته‌اند را از دریافت تسهیلات منصرف کرد. به همین دلیل این تسهیلات آثار چندانی بر تولید و تورم نداشته است. وی با تاکید بر اینکه نیاز اصلی تولید تحریک تقاضاست، گفت: برنامه‌ریزی دولت برای مهار تورم به‌طور کامل برخلاف روند تحریک تقاضاست و بدون تحریک تقاضا در وضعیت تولید هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد.

بنابراین دولت برنامه‌ریزی خود را برای رسیدن به رشد اقتصادی مدنظر براساس رشد در تولید انجام نداده است. با توجه به آثار تورم بر تولید و شیوه‌های مختلف کاهش نرخ آن باید دید که دولت برای تغییر وضعیت تولید در سال آینده چه نسخه جدیدی را خواهد پیچید؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران