شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47046 | |


اتحادیه بین‌المللی تعاون در سال 1895 به‌عنوان، یک تشکل غیروابسته و غیردولتی که نمایندگی تعاونی‌ها را در سراسر جهان بر عهده دارد، به آنها خدمات‌رسانی می‌کند و آنها را با هم متحد می‌سازد تاسیس شد. این اتحادیه در حقیقت یکی از نهادهای رسمی سازمان ملل متحد بوده و 800 میلیون عضو از شرکت‌های تعاونی بیش از 130کشور جهان که عموما از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند را تحت پوشش دارد و تلاش خود را در عرصه بین‌المللی معطوف ارتقای سهم و جایگاه تعاونی‌ها در چرخه اقتصادی کشورها، نحوه تعامل با دولت‌ها و توسعه تعاون بین تعاونگران و کمک به تحقق اصول هفتگانه تعاون می‌کند.

در همین راستا 9 تشکل بین‌المللی در زمینه مسائل تعاونی وجود دارد که همگی زیر مجموعه اتحادیه بین‌المللی تعاون یا ICA هستند.

این9 تشکل شامل موارد زیر می‌شوند:

1- سازمان بین‌المللی تعاونی کشاورزی (ICAO)

2- انجمن بین‌المللی تعاونی بانکداری (ICBA)

3- سازمان جهانی تعاونی‌های مصرف (CCW)

4- سازمان بین‌المللی تعاونی‌های صیادی (ICFCO)

5- سازمان بین‌المللی تعاونی بهداشت (IHCO)

6- سازمان بین‌المللی تعاونی مسکن (ICA HOUSING)

7- فدراسیون بین‌المللی تعاونی و شرکت‌های چندجانبه بیمه (ICMIF)

8- سازمان بین‌المللی تعاونی‌های تولید‌کنندگان صنعتی، فنی و خدماتی (CICOPA)

9- انجمن بین‌المللی گردشگری (TICA)

ساختار این تشکل‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر است در بسیاری از مناطق نشست مجمع منطقه‌یی مقرر، همزمان با یک کنفرانس یا گردهمایی منطقه‌یی که بر حوزه خاصی از منافع تعاونگران تاکید دارد همزمان می‌شود. برای مثال منطقه امریکا کنفرانس منطقه‌یی خود را با موضوع «مسوولیت‌پذیری اجتماعی و دموکراسی تعاونی» برگزار خواهد شد.

هر منطقه دارای هیات‌مدیره مستقل است. این هیات‌مدیره متشکل است از رییس، معاون و دیگر اعضا که منتخب مجمع منطقه‌یی است و دوره تصدی آنها 4 سال است. این هیات‌مدیره‌ها که در آفریقا با عنوان کمیته اجرایی، در امریکا نیز کمیته اجرایی (Comite Ejecutivo) در آسیا و اقیانوسیه کمیته دایمی و در اروپا شورای اروپا شناخته می‌شوند در چارچوب سیاست‌ها و تصمیمات تعیین شده هیات‌مدیره ICA عمل کرده و خصوصا در مورد درخواست عضویت تعاونگران مناطق خود به هیات‌مدیره ICA پیشنهاد می‌دهند، فعالیت‌ها و برنامه‌های منطقه را اجرا کرده و کنترل می‌کنند، مسائل تامین مالی و بودجه‌یی منطقه‌یی را نظارت کرده، بودجه سالانه و طرح کاری تهیه شده توسط مدیر منطقه‌یی را قبل از اینکه به مدیرکل و هیات‌مدیره ICA جهت تایید نهایی تسلیم شود به تصویب می‌رساند.

اتحادیه بین‌المللی تعاون دارای چهار کمیته موضوعی است که اعضای آن را قادر می‌کند تا بر موضوعات تحقیقات، ارتباطات، توسعه منابع انسانی و برابری جنسی در حیطه تعاون دقیق شوند. هر کمیته توسط اعضای خود به صورت دموکراتیک رهبری شده و از طرف ICA نیز حمایت می‌شود:

کمیته ارتباطات؛

کمیته تحقیقات تعاون؛

کمیته توسعه منابع انسانی؛

کمیته برابری جنسی.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران