شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44125 | |

نگاهی به عملکرد بخش آمار اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که بیشترین کار این بخش جمع‌آوری آمار منتشر شده توسط نهادهای رسمی است. آمارهای موجود در این بخش در حقیقت شامل جمع‌آوری آمار گمرک، مرکز آمار، بانک مرکزی و برخی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است. گذشته از اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند خود نهادی برای جمع‌آوری آمار باشد اما یک مساله اساسی تحلیل این آمار است. در حال حاضر هیچ بخشی از تشکل‌های بخش خصوصی به صورت رسمی وظیفه تحلیل این داده‌ها را ندارد. در حقیقت دسترسی به اطلاعات یک مساله است اما تحلیل برای نتیجه‌گیری از این آمار مساله مهم‌تری است. حتی اگر بپذیریم که اتاق بازرگانی به دلایل مشکلات نتوانسته است تاکنون وظیفه قانونی خود یعنی جمع‌آوری آمار را ایفا کند اما تحلیل این آمار خود وظیفه مهمی است که تنها در سطحی کوچک در معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی استفاده شده است. در حقیقت همانطور که تاکنون بخش‌های مختلفی برای اقتصاد در اتاق بازرگانی در قالب معاونت‌ها و کمیسیون‌ها ایجاد شده است پس می‌توان انتظار داشت که بخش تحلیل آمار در بخش‌های مختلف در اتاق بازرگانی نیز ایجاد کرد. این کار می‌تواند شروعی برای ایجاد مرکز آمار رسمی اتاق بازرگانی باشد. نباید فراموش کرد که براساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشاور 3 قوه است و موظف است که درباره مسائل مختلف اقتصادی به 3 قوه مشورت دهد. طبیعتا در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بدون تحلیل صحیح آماری این کار صورت گیرد. از طرف دیگر این نیاز در 2 اتاق دیگر یعنی اتاق تعاون و اتاق اصناف کاملا احساس می‌شود به همین دلیل می‌توان ایجاد یک مرکز تحلیلی برای فعالیت بخش خصوصی را به دبیرخانه 3 اتاق محول کرد تا نخستین نهاد ایجاد شده توسط 3 اتاق رسمی کشور باشد. شاید یکی از بهترین روش‌ها برای شروع به کار ایجاد مرکز راستی‌آزمایی آماری باشد؛ در حقیقت بسیاری از آمارهای رسمی کشور نیاز دارد با شرایط واقعی اقتصاد سنجیده شود و معلوم شود چقدر از این آمار با واقعیت‌های امروز اقتصاد همخوانی دارد. چنین مرکزی در حقیقت سنگ بنای ایجاد یک مرکز آماری بزرگ خواهد بود که خود بتواند اقدام به تولید آمارهای تخصصی اقتصاد بخش خصوصی کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران