شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه تشکل‌ها|

نسل‌های اولیه تشکل اجتماعاتی برای احقاق حقوق و حمایت از اعضا بود اما به مرور این نقش در جوامع گسترده‌تر شد تا اینکه امروز شاهد شکل‌گیری تشکل‌هایی با اهدافی کاملا در تضاد با اهداف تشکل‌های اولیه هستیم. امروزه تشکل‌هایی ایجاد می‌شوند تا بر عملکرد اعضای خود نظارت کنند. فعالان اقتصادی به مرور دریافتند که اعتماد مشتریان باعث سود بیشتر آنها می‌شود و به همین دلیل می‌توانند با تدوین ضوابط و نظارت بر همکاران خود در عمل باعث اطمینان بیشتر مشتری و سود بیشتر شوند. شاید اگر به جای انجمن خودروسازان در ایران انجمنی برای نظارت بر کیفیت خودرو بود بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد و مردم در قبال خودرو ایرانی جبهه نمی‌گرفتند. چنین پدیده‌یی پیش از این در جهان در قبال صنعت بیمه رخ داده بود که در نهایت به ایجاد یک تشکل جهانی با نام انجمن بین‌المللی ناظران یا نظار بیمه منتهی شد.

انجمن بین‌‌المللی نظار بیمه(IAIS) که در سال 1994 تاسیس شد، یک سازمان نظارت‌کننده می‌باشد که از بیش از 100کشور و حوزه قضایی مختلف تشکیل شده است. نام انگلیسی این تشکل International Association of Insurance Supervisors است.

اهداف اولیه آن عبارتند از:

گسترش همکاری در میان ضابطه‌گذاران صنعت بیمه؛

تنظیم استانداردهای بین‌المللی برای نظارت بر بیمه؛

آموزش اعضا؛

کار مشترک با ضابطه‌گذاران در دیگر بخش‌های مالی و موسسات مالی بین‌المللی.

علاوه بر اعضا، انجمن بین‌المللی نظار بیمه بیش از60 عضو شاهد، نمایندگان انجمن‌های صنعتی، انجمن‌های حرفه‌یی، شرکت‌های بیمه، مشاوران و موسسات مالی بین‌المللی را در اختیار دارد.

تلاش برای تحقق 5 اصل خط‌مشی کلی این انجمن است، ایجاد هماهنگی بین اعضا برای اطمینان از ایجاد نظارتی پیشرفته در صنعت بیمه در سطح محلی و بین‌المللی تا بتوان بازارهای بیمه‌یی کارا، منصف، مطمئن و پایدار در جهت حمایت و نفع بیمه‌گزاران به وجود آورد. تنظیم استانداردهایی عملی و معقول جهت متحدالشکل کردن عملیات نظارتی اعضای انجمن، همکاری و تباد‌ل‌نظر با دیگر سازمان‌های بین‌المللی، فراهم‌آوری کمک‌های متقابل برای حمایت از هویت بازارهای بیمه و تبادل اطلاعات بین اعضا در رابطه با تجاربی که هر کدام از اعضا به دست آورده‌اند تا موجب تشویق بازارهای داخلی بیمه شود.

استانداردهای جهانی برای نظارت بر بیمه‌ که هر یک برای امر نظارتی خاصی مطرح است در این انجمن وضع می‌شود تا جایی که بعضی از این روش‌ها برای وضع مقررات توسط ناظران و برخی برای کمک به ناظران در ارزیابی طرز کار شرکت‌های بیمه در محدوده فعالیت آنهاست.

همچنین توسعه و بهبود نظارت مالی فرامرزی و کمک در اجرای استانداردهای نظارتی بیمه از اهم فعالیت‌های این انجمن است.

IAIS توسط یک هیات اجرایی اداره می‌شود که اعضای آن نمایندگان مناطق جغرافیایی مختلف هستند و توسط 3 کمیته اصلی فنی، بازارهای نوظهور و کمیت بودجه حمایت می‌شوند.

11 کمیته فرعی نیز به کمیته‌های اصلی گزارش می‌دهند، مقر دبیرخانه IAIS در محل بانک بین‌المللی تسویه در شهر بال کشور سوییس است. لیستی از اصول، استانداردها، گزارش‌های ارشادی و موضوعی برخی از مواردی است که توسط IAIS منتشر شده است، اصول نظارت در امر بیمه، نظارت بر بیمه‌گران بین‌المللی و گروه‌های بیمه و فعالیت‌های فرامرزی آنها از نمونه گزارش‌های منتشره است.

گزارش در مورد توانگری و تخمین توانگری و محاسبات فنی و استانداردهای نظارت بر مدیریت منابع مالی، نظارت بر انواع معاملات ارزی مدت‌دار و نظرات بهنگام بازرسی‌های محلی نیز از موارد دیگری است که توسط انجمن بین‌المللی ناظران بیمه منتشر شده و قطعا استفاده از این موارد در جهت توسعه بخش نظارت در بیمه مرکزی موثر است.

این انجمن در 3 سطح الزامات مقرراتی برای بیمه‌ها تعریف کرده که به شرح زیر است:

ابعاد مالی عملیات بیمه‌گران

چگونگی حاکمیت بیمه‌گران

چگونگی هدایت کسب و کار بیمه توسط بیمه‌گر و معرفی در بازار

در حقیقت وظیفه بیمه‌گر است که به صورت الزامی از لحاظ کمی و کیفی این قوانین را رعایت کند هر چند که این قوانین محدود‌کننده‌تر از قوانین کشور بیمه‌گر باشد. همچنین این تشکل اجازه دارد پورتفوی بیمه‌گر به جهت سنجش ریسک را مورد بررسی کامل قرار دهد و تمامی بیمه‌گران در تمامی دنیا موظف به ارائه اطلاعات خود به این انجمن هستند.

ضمن اینکه انجمن بین‌المللی نظار بیمه موضوعات مختلفی ازجمله تمام حوزه‌های نظارت بر بیمه را پوشش می‌دهد و به مساله پولشویی در یکی از نشریات این سازمان پرداخته شده است. در ژانویه 2002 انجمن بین‌المللی نظار بیمه نشریه شماره 5 به نام رهنمودهایی برای نظار و شرکت‌های بیمه را منتشر کرد. این نشریه به طور جامع به مساله پولشویی در صنعت بیمه می‌پردازد. همانند دیگر نشریات بین‌المللی، رهنمودهای مقابله با پولشویی برای پیاده‌سازی در کشورها در نظر گرفته شده و شرکت‌های خاص بیمه، خدمات ارائه شده در یک کشور، سیستم مالی، اقتصاد و ساختار قانونی و سازمانی آن را مورد بحث قرار می‌دهد.

این نشریه در مورد شرکت‌های بیمه چهار اصل دارد:

تطبیق با قوانین مقابله با پولشویی؛

در اختیار داشتن برنامه‌های شناسایی مشتری؛

همکاری با تمام ضابطین قانون؛

در اختیار داشتن سیاست‌ها و شیوه‌های مقابله با پولشویی و برنامه‌های آموزشی برای کارکنان.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران