شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40178 | |

درباره نقش تشکل‌ها در اتاق بازرگانی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. از دیدگاه من اتاق تشکل تشکل‌هاست و این الگو که اعضا، اتاق را تشکیل دهند اشتباه است. هر عضو فعالیت و کسب‌وکاری دارد که به تناظر آن یک اتحادیه، صنف یا سندیکا وجود دارد. این اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکا‌ها هر کدام خواسته‌هایی دارند که از خواسته‌های کل اعضا تشکیل شده است و یک صدا بیان می‌شود. این الگو در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و تجربه خود را پس داده است. برای مثال اخیرا در سفر فرانسه مشاهده کردیم که سندیکاها بسیار پررنگ و پرقدرت در اقتصاد حضور دارند. وظیفه تشکل این است که نظرات اعضای خود را با واقعیت‌های اقتصاد تطبیق دهند و متوازن کنند. در نهایت این تشکل‌ها هستند که باید به اتاق بیایند تا در آنجا نظرات کل تشکل‌ها به نظری واحد بدل شود. درراستای کمک به دولت ما وظیفه داریم که یک رابطه منطقی میان تشکل و دولت از طریق اتاق بازرگانی ایجاد کنیم. در حقیقت سندیکاییسم حلقه مفقوده برای تقویت رابطه بخش خصوصی و دولت برای گذر به دوران توسعه یافتگی است. با وجود این مشکلاتی بر سر راه تقویت سندیکاها و تشکل‌ها وجود دارد که اتاق بازرگانی تلاش دارد با حل این مشکلات بتواند جایگاه تشکل‌ها را تقویت کند. یکی از این مسائل بحث آموزش است. در حال حاضر مراکز آموزشی اتاق ایران و تهران بسیار فعال هستند و واحد آموزش بسیار قوی داریم. وظیفه این نهادها، آموزش به تشکل‌ها و اعضای آنها برای کمک به ارتقای توانمندی و بهره‌وری بیشتر آنهاست. در این راه بودجه بسیار خوبی برای آموزش درنظر گرفته شده است. خواسته ما این است که تشکل‌ها پذیرنده این موضوع باشند و با اتاق تعامل بیشتری برای توانمندسازی اعضا خود داشته باشند. از دیدگاه اتاق، مهم‌ترین وظیفه تشکل، توانمندسازی اعضاست تا بتوانند بنیه اقتصادی کشور را تقویت کنند. شاید امروز بسیاری از تشکل‌ها با مشکلاتی در عضوگیری روبرو باشند. برای حل این مشکل لازم است که آموزش تقویت شود. از دیدگاه ما مشکل عضوگیری در آموزش است و اتفاقا باید سیاست صحیحی درباره گروه‌های تحت آموزش داشت. آموزش باید بیشتر روی جوانان و کسانی که ذهن پویایی دارند صورت گیرد. با وجود این انتظار نداشته باشید که یک روزه تشکل‌های ما مثل تشکل‌های اروپایی قوی شوند. فراموش نباید کرد که کشور ما در حال توسعه است و هنوز نیاز داریم که با آموزش فرهنگ تشکل گرایی را ایجاد کنیم. اتاق تلاش زیادی برای تسهیل این راه دارد. در سال95 حمایت‌های مالی از تشکل‌ها در قالب بودجه برای سمینارها و همایش‌های تشکل‌ها، ارتقای توانمندی آموزش، ارتقای لوازم فیزیکی توسط اتاق انجام خواهد شد. در تخصیص این بودجه‌ها نیز تشکل‌های صنوف مهم در اولویت هستند؛ اولویت با تشکل‌هایی خواهد بود که عضو بیشتری دارند، فعالیت آنها گسترده‌تر است و درنهایت توانسته‌اند بیش از بقیه در اقتصاد ایران اثرگذار باشند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران