شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38364 | |

1- تهیه، تدارک و تامین نیازمندی‌های مشترک تعاونی‌های عضو و توزیع وعرضه به آنها.

2- حذف واسطه‌های زائد از چرخه تولید، توزیع و مصرف از طریق فعالیت‌های مستمر و رو به رشد اتحادیه و توسعه و تعمیق شبکه منسجم تعاونی‌های آهنکاران ایران.


موضوع فعالیت

1- ارائه خدمات آموزشی وفرهنگی وتبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

2- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارش‌های اقتصادی واجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

3- کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی وحفاظت وتوسعه تعاونی‌های عضو.

4- کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌های عضو و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی وخارجی.

5- ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری و اعتباری به تعاونی‌های عضو.

6- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنها، خدمات مشاوره‌یی و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌های عضو.

7- نظارت بر التزام تعاونی‌های عضو موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی‌ربط.

8- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌های عضو بصورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی‌ها.

9- ایجاد واحدهای تولیدی مورد نیاز و انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی برای تامین نیازهای اتحادیه و اعضای آن.

10- سرمایه‌گذاری در موسسات خدماتی وتولیدی و نهادهای اقتصادی با اولویت تعاونی‌ها و اقدام به خرید کارخانجات و موسسات دولتی و غیردولتی.

11- برگزاری نمایشگاه یا مشارکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی.

12- بازاریابی، خریدوفروش، صادرات و واردات وعرضه تولیدات اتحادیه وتعاونی‌های عضو.

13- تامین و عرضه نیازمندی‌های ارگان‌های دولتی یا دستگاه‌های عمومی و عام‌المنفعه مشروط بر آنکه موجب تعلق مالیات یا جریمه مالیاتی نشود.

14- تامین اماکن، تاسیسات، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز فعالیت‌های اتحادیه از طریق خرید، اجاره، اجاره بشرط تملیک، یا سایر عقود قانونی و اسلامی و نیز واگذاری اماکن زائد بر احتیاج اتحادیه به غیر بصورت اجاره در مدتی که مورد نیاز نیستند.

15- اعمال همکاری، هماهنگی و تعاون و تعامل با موسسات تعاونی و سایر بخش‌های اقتصادی بشرح بند 5 ماده 66 قانون بخش تعاونی و نیز قبول نمایندگی اشخاص واجد شرایط و یا اعطای وکالت یا نمایندگی به آنها برای انجام اموری‌که لازمه اجرای بند قانونی فوق است.

16- انجام امور و دیگر فعالیت‌های مرتبط با اهداف اتحادیه.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران