مقابله با گردوغبار مسوولیتی میان سازمانی‌است

۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |


معصومه ابتکار|

رییس سازمان حفاظت‌محیط زیست|

ایلنا|وقوع توفان‌های گردوغبار بسیار ناگوار و سبب عوارض مختلفی برای مردم است. مقابله با گردوغبار از برنامه‌های مورد توجه دولت بوده؛ از کاشت نهال با مسوولیت سازمان جنگل‌ها و مراتع تا احیای هورالعظیم که اگر چه هر یک با مشکلات متعددی روبروست، ولی در برخی بخش‌ها کم و بیش و در برخی دیگر به‌طور قابل ملاحظه‌یی اقدامات مشهود است.

اما در عین حال روند خشکسالی دو دهه‌یی خوزستان و بسیاری از نقاط دیگر غرب آسیا رو به تزاید بوده است.

این مسوولیت یک شخص نیست، بلکه مسوولیت میان سازمان هواشناسی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان جنگل و مراتع و آبخیزداری، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط‌زیست توزیع شده است. همچنین یک مسوولیت بین‌المللی هم در میان هست.

به‌دلیل ماهیت اکثریت قریب به اتفاق توفان‌های موجود که از کشورهای خارجی و عمدتا عراق منشأ می‌گیرد، در ماه‌های اولیه مسوولیت برای اجرای تفاهم‌نامه‌های مربوطه به عراق سفر کردم و حتی در طی آن، شروع درختکاری اعلام شد. ولی با بالا گرفتن جنگ در آن کشور این برنامه مسکوت ماند. بارها به دولت عراق تذکر داده شده که آخرینش همین دو ماه پیش بود، اما با شرایط آن کشور پاسخ درخوری رخ نداده است.

با تلاش ایران، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستین بار دنیا را به این موضوع حساس کرده، بطوری که گزارش جهانی تدوین و دستور کار همکاری جهانی ارائه شد.

دولت ایران طرح درخت کاری در راهپیمایی اربعین توسط زائرین را از مرز مهران امسال شروع کرد.

سیاسی کردن موضوع یا حمله به یک سازمان، کاری را از پیش نمی‌برد. مطالبه‌گری و پرسش خوب است، به صورتی که همه مسوولان و دستگاه‌های مربوطه را به سمت و سوی همکاری فرابخشی سوق دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران