شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 7319 | |


با برپایی مجمع عمومی فوق‌العاده بانک ملت، اساسنامه جدید این بانک، به تصویب سهامداران رسید. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این مجمع که با حضور بیش از 81درصد صاحبان سهام و اعضای هیات‌مدیره، نماینده دولت و سهام عدالت برگزار شد، سهامداران به اتفاق آرا به تغییر اساسنامه این بانک رای دادند. رییس هیات‌مدیره بانک ملت در ابتدای این مجمع با اشاره به اینکه تغییر و تصویب اساسنامه بانک‌های غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار دستورکار این جلسه است، گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار، اساسنامه جدید نمونه بانک‌های غیردولتی تصویب شده و بانک‌ها ملزم هستند با برگزاری مجمع نسبت به طرح و تصویب این اساسنامه اقدام و نتیجه را برای تصویب نهایی به بانک مرکزی ارسال کنند. براساس این گزارش، اساسنامه جدید بانک ملت مشتمل بر147 ماده و 22 تبصره، تنظیم و تدوین شده که پس از تصویب مجمع فوق‌العاده، برای تایید نهایی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران