شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 59024 | |

«وتوصا» همگام با پیش‌بینی‌هایش عمل کرد

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره 3ماهه نخست سال مالی منتهی به 30شهریور ماه 1396 مبلغ 6 میلیارد و 561 میلیون تومان سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 35ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

«وتوصا» در دوره 3ماهه نخست سال مالی منتهی به 30شهریور ماه 1396 مبلغ 8 میلیارد و 148میلیون تومان درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 6 میلیارد و 720میلیون تومان رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ 6 میلیارد و 586 میلیون تومان به دست آمد و بر این اساس مبلغ 35ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 63 میلیارد و 166میلیون تومان سود انباشته پایان دوره در حساب‌های «وتوصا» منظور شد. یادآوری می‌شود، زیان خالص شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره مشابه در سال گذشته (30 آذر ماه 1394) مبلغ 214میلیون تومان و زیان هر سهم معادل یک ریال محاسبه شده بود.

عملکرد 9 ماهه «خاهن» منتشر شد

شرکت آهنگری تراکتور‌سازی ایران در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 95 مبلغ 67 میلیارد و 277میلیون تومان درآمد عملیاتی داشت. شرکت آهنگری تراکتور‌سازی ایران صورت‌های مالی 3ماهه سوم سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 را با سرمایه 73میلیارد و 64 میلیون تومان به صورت حسابرسی نشده، منتشر کرد. شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در دوره 9ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 مبلغ 67 میلیارد و 277میلیون تومان درآمد عملیاتی داشت که پس از کسر بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی از آن، سود ناخالص دوره به مبلغ 14میلیارد و 880 میلیون تومان رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره معادل 14میلیارد و 652 میلیون تومان محاسبه شد. از سود عملیاتی این دوره نیز هزینه مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره معادل 8 میلیارد و 423میلیون تومان محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 115ریال سود به ازای هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 58 درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سود خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال کسر شد و زیان انباشته پایان دوره 75میلیارد و 228 در حساب‌های «خاهن» منظور شد.

تحقق سود 149 تومان «شاملا»

شرکت معدنی املاح ایران در مدت 9ماه منتهی به 30 آذر ماه 95 با تحقق 149تومان سود به ازای هر سهم معادل 71درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد. شرکت معدنی املاح ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه 21میلیارد تومان به صورت حسابرسی نشده، منتشر کرد. شرکت معدنی املاح ایران سود هر سهم در دوره منتهی به 30 اسفند ماه سال جاری را مبلغ 204تومان برآورد و اعلام کرد که طی دوره 9ماهه این سال مالی با تحقق 149تومان سود به ازای هر سهم 71درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران