شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58586 | |

بانک ملت به تالار شیشه‌ای برمی‌گردد

بانک‌های موضوع اصل 44 وضعیتی مشابه بانک ملت دارند و تعدیل‌های جدید آنها نیز درحال اعمال در صورت‌های مالی است بنابراین مانع دیگری برای بازگشایی نماد بانکی‌ها وجود ندارد و با شرایط جدید بانک‌های اصل 44 می‌توانند در این هفته با مجوز سازمان بورس باز شوند. امروز صورت‌های مالی بانک ملت براساس آخرین توافق صورت گرفته با بانک مرکزی به سازمان بورس اعلام می‌شود. هادی اخلاقی‌فیض، آثار مدیرعامل بانک ملت با بیان این خبر به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا) از انجام تعدیل‌های جدید در صورت‌های مالی بانک ملت و سایر بانک‌ها خبر داد و گفت: در بدو ماجرا قرار بود، بانک‌ها صورت‌های مالی خود را در سال جاری با رعایت IFRS اعمال کنند که بر این اساس بانک مرکزی برای ما و بسیار از بانک‌ها کسری ذخایری اعلام کرد که این کسری ذخایر شامل چند قلم بود که بعضی از این اقلام همراه با ابهام بود. مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: رفع این ابهامات یک زمان مناسبی را در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار داد تا این مساله با ارائه مستندات و اقداماتی که باید توسط مبادی ذی‌ربط ارائه می‌شد، رفع شود. به گفته اخلاقی درنهایت کسری 3هزار میلیارد تومانی ذخایر بانک ملت مورد بازنگری قرار گرفت و تعدیل شد. وی تصریح کرد: پس از تغییر صورت گرفته در کسری ذخایر و تعدیل‌ها، بانک مرکزی درخواست کرد تمام موارد مطرح شده ‌مابین طرفین در صورت‌های مالی اعمال شود بنابراین با توجه به تغییر در کسری ذخایر و تعدیل‌ها، اجازه داده شد که برخی تعدیل‌ها اعمال نشود. اخلاقی با بیان اینکه هم‌اکنون صورت‌های مالی جدید در حال تهیه است و تا پایان امروز آماده و به سازمان بورس اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: با اعمال‌های جدید صورت گرفته در صورت‌های مالی وضعیت با آنچه از بدو امر که به انجام آن اصرار می‌شد، تغییر کرده و طی چند روز آینده صورت‌های مالی جدید در سامانه کدال منتشر می‌شود.


اختصاص 100تومان سود به هر سهم «ثپردیس»

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 95 معادل 36 میلیارد و 652 میلیون تومان درآمد کسب کرد و بر این اساس مبلغ 108 تومان سود به‌ازای هر سهم محقق شد.

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در دوره یک‌ساله یاد شده مبلغ 93 میلیارد و 817 میلیون تومان درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 41 میلیارد و 730 میلیون تومان رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 40 میلیارد و 44 میلیون تومان رسید.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی کسر و درآمدهای متفرقه اضافه شد و معادل 32 میلیارد و 652 میلیون تومان سود خالص کسب شد و بر این اساس مبلغ 108 تومان سود به ازای هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 4 درصد افزایش را نشان می‌دهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 41 میلیارد و 850 تومان سود انباشته پایان دوره در حساب‌های «ثپردیس» منظور شد.


صورت‌های مالی یک‌ساله «ثاخت»

شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 95 مبلغ 104 میلیارد و 281 میلیون تومان سود انباشته پایان دوره در حساب‌های خود منظور کرد. شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان در دوره یک‌ساله یاد شده، معادل 107 میلیارد و 754 میلیون تومان درآمدهای عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 43 میلیارد و 762 میلیون تومان رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 36 میلیارد و 536 میلیون تومان رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن سود خالص دوره برابر 22 میلیارد و 165 میلیون تومان به دست آمد و بر این اساس مبلغ 74 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 3 درصد کاهش را نشان می‌دهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 104 میلیارد و 281 میلیون تومان سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


عملکرد 9ماهه صنایع شیمیایی فارس

شرکت صنایع شیمیایی فارس صورت‌های مالی 9ماهه منتهی به 30 آذرماه 95 را با سرمایه 62 میلیارد و 960میلیون تومان به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت صنایع شیمیایی فارس در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 95 مبلغ 2 میلیارد تومان سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 46 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 119 درصد افزایش را نشان می‌دهد. شرکت صنایع شیمیایی فارس در دوره یاد شده، معادل 60 میلیارد و 810 میلیون تومان درآمدهای عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 13 میلیارد و 275 میلیون تومان رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری، عمومی و هزینه‌های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 7 میلیارد و

792 میلیون تومان رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص دوره برابر 2 میلیارد تومان به دست آمد و بر این اساس مبلغ 46 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 119 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران