شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58375 | |

در نهمین ماه امسال حقیقی‌ها 49.6درصد و حقوقی‌ها 50.4درصد سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند. در جریان معاملات نهمین ماه امسال تعداد 15میلیارد و 581میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 4هزار و 695میلیارد تومان در یک میلیون و 9هزار و 72 نوبت جابه‌جا شده است و شاخص بورس نیز که معاملات این ماه را از ارتفاع 79هزار و 287 شروع کرده بود در پایان آذرماه با ثبت رشد 844واحدی در ارتفاع 80هزار و 122 واحد قرار گرفت.

همچنین در ماهی که گذشت طی 19روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 177.2میلیارد تومان، میانگین روزانه حجم معاملات به 797میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات 53هزار و 109نوبت و میانگین ارزش بازار 337.3هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با آبان ماه از کاهش حجم و ارزش معاملات خبر می‌دهد. گفتنی است در آبان ماه امسال طی 21 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 231.7میلیارد تومان، میانگین روزانه حجم معاملات به 1040میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات 73هزار و 275نوبت و میانگین ارزش بازار 331.7هزار میلیارد تومان رسید. بر پایه این گزاش در آذرماه امسال بازار سرمایه از 19 روز معاملاتی، شاخص بورس 10روز معاملاتی را مثبت و 9روز را منفی سپری کرد که این آمار در 20روز معاملاتی آذرماه سال گذشته با 9روز مثبت و 11روز منفی برای شاخص بورس بوده است. همچنین در آذرماه امسال 47نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 49 نماد متوقف شده‌اند که این آمار در مدت مشابه سال 94 به ترتیب 49 و 40 نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 104 نماد در بازار اول بورس باز و 23 نماد در این بازار بسته بوده‌اند که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 160 و 37 نماد بوده است. این گزارش می‌افزاید: در آذرماه امسال حقیقی‌ها 1.5 هزار میلیارد تومان (49.6درصد) و حقوقی‌ها 1.6هزار میلیارد تومان (50.4درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند. در آذرماه امسال سرمایه 324 شرکت 134هزار میلیارد تومان، سود پیش‌بینی شده 42هزار میلیارد تومان، متوسط P/E بازار 7.51 مرتبه، سود (زیان) تحقق یافته 738میلیارد تومان و سود نقدی تقسیم شده و درصد آن به ترتیب 937 میلیارد تومان و 122.94درصد بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران