شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران تصریح کرد: برای اینکه شرکت‌های خصوصی بتوانند اوراق‌شان را منتشر کنند، باید بخش رتبه‌بندی شرکت‌ها راه‌اندازی شود و از این رتبه‌ها در انتشار اوراق استفاده شود.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: بازار بدهی، بازار جوانی است و قاعدتا این بازار یک مسیر طولانی را باید طی کند برای اینکه بتواند بزرگ‌تر شود و به جایگاه واقعی خود برسد. حسن قالیباف‌اصل، در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص گسترش بازار بدهی برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و اقدامات بخش خصوصی در این ارتباط، اظهار داشت: بخش‌خصوصی در کنار دولت اقدامات موثری انجام داده است و نخستین صکوک استصناع را نیز یک شرکت خصوصی منتشر کرد. قالیباف‌اصل در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی توانسته از این ابزار مالی به خوبی استفاده کند؟ گفت: قاعدتا این اقدامات از سوی بخش خصوصی می‌تواند گسترده‌تر باشد هرچند برخی از شرکت‌ها نیز درخواست‌هایی برای بازار بدهی داده‌اند تا در این بازار تامین مالی کنند. وی افزود: قاعدتا بازار بدهی که هنوز جوان است یک مسیر طولانی را باید طی کند تا بتواند بزرگ‌تر شود و به جایگاه واقعی خود برسد. مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران تصریح کرد: برای اینکه شرکت‌های خصوصی بتوانند اوراق‌شان را منتشر کنند، باید بخش رتبه‌بندی شرکت‌ها راه‌اندازی شود و از این رتبه‌ها در انتشار اوراق استفاده شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران