شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم تولید‌کننده سال 1394 معادل 8/11 درصد بوده است. بر اساس این گزارش اصلاحی مرکز آمار شاخص قیمت تولید‌کننده بخش خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارت‌اند از: «تعمیر وسایل نقلیه و موتوسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» و «آموزش.»

تغییرات شاخص بخش‌های خدمات به شرح زیر است: شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل حمل و نقل موتوری، موتوسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در سال 1394 برابر است با 2/193 که نسبت به سال قبل 8/11 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران»، در سال 1394 برابر است با 9/219 که نسبت به سال قبل 7/10درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات»، در سال 1394 برابر است با 1/194 که نسبت به فصل قبل 8/8درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، در سال 1394 برابر است با 9/201 که نسبت به سال قبل 2. 8 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» در سال 1394 برابر است با 156 که نسبت به سال قبل 1/9 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات آموزش» در سال 1394 برابر است با 5/183 به سال قبل 6/18 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی»، در سال 1394 برابر است با 1/221 که نسبت به فصل قبل 7/19 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در سال 1394 برابر است با 6/187 که نسبت به سال قبل 9/11 درصد افزایش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران