شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 53024 | |


«توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران، با راه‌اندازی صکوک اجاره و متعاقب آن صکوک مرابحه آغاز شد و این ابزارها به همراه اسناد خزانه اسلامی و سلف موازی استاندارد ساختار بازار بدهی کشور را شکل داده است.»به گفته مدیرعامل تامین سرمایه نوین تعداد ابزار‌های تامین مالی فعال، شاخصی برای سنجش خلاقیت و نو آوری بازار سرمایه است. ولی نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین، در گفت‌وگو با سنا، ضمن بیان مطلب فوق و ذکر این نکته که در اقتصاد دنیا، بورس به خلاقیت و نوآوری مشهور است، گفت: تفاوت اساسی بورس با سایر بازار‌های مبتنی بر پول و سرمایه، خلاقیت و نوآوری است و تکثر ابزار‌های نوین تامین مالی در این بازار، نشان‌دهنده تنوع و خلاقیت است. وی با بیان اینکه رایج‌ترین ابزار تامین مالی که در بازارهای سرمایه دنیا مورد استفاده قرار می‌گرفت سهام بود، عنوان کرد: امروزه در بازار‌های سرمایه از ابزار‌های متنوعی استفاده می‌شود و در ایران نیز ابزارهای جدید تامین مالی با هدف بهنگام‌سازی بورس، رواج پیدا کرد. نادی قمی افزود: پس از تدوین قانون توسعه ابزارها، بازار سرمایه کشور به سمت افزایش تنوع و نوآوری حرکت کرد و ابزارهای نوین مالی که تا پیش از این وجود نداشت، مانند صکوک، سلف استاندارد، اسناد خرانه اسلامی و غیره راه‌اندازی شد. مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اشاره به این نکته که تمرکز اصلی ابزار‌های نوین تامین مالی بر روی بازار بدهی است و حجم گسترده‌یی از بازار‌های مالی دنیا به بازار بدهی اختصاص دارد، افزود: توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران، با عرضه صکوک اجاره و متعاقب آن عرضه صکوک مرابحه (برای مجموعه بوتان) و سپس صکوک استثنا (برای پروژه سنگ آهن مجموعه سرمایه‌گذاری توسعه ملی)، آغاز شد و این ابزارها به همراه اسناد خزانه اسلامی و سلف موازی استاندارد به ساختار بازار بدهی کشور شکل تازه‌یی داد و ظرفیت‌های جدیدی برای آن ایجاد کرد. وی با تاکید بر اینکه با گذشت زمان و افزایش تنوع ابزارهای نوین تامین مالی، شاهد داد و ستد روان‌تری در بازار سرمایه خواهیم بود اظهار کرد: توسعه ابزار‌های نوین مالی، افزایش حجم مبادلات بازار بدهی را به همراه داشت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران