شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 49673 | |


آخرین وضعیت توقف و نیز اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری برای بازگشایی ۱۵نماد معاملاتی ازجمله ۵نماد بانکی که بیش از ۷روز از توقف آنها در بورس می‌گذرد، اعلام شد. اداره نظارت بر ناشران بورسی وضعیت نمادهای معاملاتی که بیش از 7روز متوقف هستند و نیز اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری برای بازگشایی آنها را برای اطلاع سهامداران و سرمایه‌گذاران اعلام کرد. بر این اساس، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، نساجی بروجرد، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، محورسازان ایران خودرو، شیشه و گاز، کاشی و سرامیک حافظ، بانک ملت، بانک سینا، گروه مپنا، پلی اکریل ایران، کاشی نیلو، آلومینیوم ایران و صنایع کاشی اصفهان شرکت‌های معاملاتی بورسی هستند که بیش از 7روز از توقف آنها می‌گذرد و دلایل طولانی شدن توقف آنها اعلام شده است. این گزارش می‌افزاید: شرکت بانک صادرات با نماد معاملاتی «وبصادر» از 29تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 94 متوقف شده است که در صورت ارسال ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

شرکت کاشی نیلو نیز با نماد معاملاتی «کنیلو» از بیست و هشتم دی‌ماه سال گذشته به دلیل صدور «عدم اظهارنظر» حسابرس نسبت به صورت‌های مالی میان دوره‌یی 6ماهه منتهی به 31شهریور سال 94 متوقف شده است که باتوجه به عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورت‌های مالی میان تاریخ یاد شده ضروری است تمامی نکات مطرح شده توسط حسابرس در صورت‌های مالی برطرف شده تا نظر مقبول یا مشروط نسبت به صورت‌های مالی گرفته شود. این گزارش می‌افزاید: شرکت بانک تجارت با نماد معاملاتی «وتجارت» از 29تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 94 متوقف شده است که در صورت ارسال ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود. شرکت بانک سینا هم با نماد معاملاتی «وتجارت» از 28تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 94 متوقف شده است که در صورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 94نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

براساس این گزارش، شرکت بانک ملت با نماد معاملاتی «وبملت» از 28تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 94 متوقف شده است که در صورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 94 نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود. شرکت محورسازان ایران خودرو نیز با نماد معاملاتی «خوساز» از 29تیرماه امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه متوقف شده است که ارائه اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 بر اساس اطلاعات دوره 3ماهه، شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

همچنین شرکت شیشه و گاز با نماد معاملاتی «گاز» از روز 30تیر امسال به دلیل اعلام برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه 1394 و ابهام درخصوص اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم به سازمان متوقف شده که ارائه صورتجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تاریخ 31تیر امسال؛ ارائه اطلاعات تکمیلی درخصوص تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 1395 و ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 1395 شرط بازگشایی آن اعلام شده است. شرکت پلی اکریل ایران نیز با نماد معاملاتی «شپلی» از سیزدهم اردیبهشت امسال به دلیل عدم برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده متوقف شده است که در صورت ارائه اطلاعات و برنامه افزایش سرمایه آماده بازگشایی خواهد بود.

شرکت نساجی بروجرد نیز با نماد معاملاتی «نبروج» از 11مرداد امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده متوقف شده است که ارسال پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 براساس عملکرد 3ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی منتهی به 31خرداد 95 شرط بازگشایی آن اعلام شده است. افزون بر این شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس با نماد معاملاتی «حفارس» از سیزدهم مرداد امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده متوقف شده که ارسال پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفندماه سال 95 بر اساس عملکرد 3 ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی منتهی به 31 خردادماه امسال شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

همچنین شرکت آلومینیوم ایران با نماد معاملاتی «فایرا» از روز سوم آبان‌ماه پارسال به دلیل اعلام شرکت مبنی بر تغییرات با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شده که ارائه دلایل تعدیل با اهمیت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه سال 94 شرط بازگشایی آن اعلام شده است. شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ نیز با نماد معاملاتی «کحافظ» از 29 تیرماه امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه 1394 و ابهام درخصوص اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم به سازمان متوقف شده است که در صورت ارائه اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 1395 براساس عملکرد واقعی 3ماهه، ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 3ماهه منتهی به 31خردادماه 95 و شفاف‌سازی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت‌های تولیدی و عملیاتی شرکت بازگشایی خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: شرکت گروه مپنا با نماد معاملاتی «ورمپنا» از 28تیرماه امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه متوقف شده است که در صورت ارائه اطلاعات موضوع بند ج ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری «تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به‌نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد» نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود. همچنین شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با نماد معاملاتی «شمواد» از روز 13 مردادماه امسال به دلیل اعلام تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 متوقف شده که پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه امسال بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه و نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه سال 96 شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران