روی کدال نشست

۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

تعدیل ۸۰۶‌درصدی «کگاز»

شرکت شیشه و گاز که سود سال جاری را با تعدیل سنگین و خیره‌کننده ۸۰۶‌درصدی همراه کرده، یک ماده قانونی را در مجمع سالانه رعایت نکرد.

شرکت شیشه و گاز از تک سهم‌های نوسانی حاضر در بورس است که پیش از این نخستین سود سال مالی اسفند جاری را 257ریال پیش‌بینی کرده بود اما در اصلاحیه‌یی، این متغیر مهم را با رشد خیره‌کننده 806‌درصدی به 2328ریال افزایش داده که از قرار معلوم غیرعملیاتی و ناشی از محاسبه زمین‌هاست.

براساس این گزارش، «کگاز» با سرمایه 25میلیارد تومانی دارای سه سهامدار حقوقی و شامل گسترش پایاصنعت سینا با 51‌درصد، سرمایه‌گذاری ملی ایران با 16.8 و بنیاد مستضعفان با 7.6‌درصد مالکیت است که مجمع سالانه را با حضور 77‌درصدی سهامداران برگزار کرد. در مجمع این شرکت و با وجود وجود حدود 110میلیون تومان سود خالص و 26میلیون تومان سود انباشته، برخلاف ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تقسیم سود حداقلی 10‌درصد عمل شد و سودی تقسیم نشد. هیات رییسه مجمع برای توجیه این تصمیم به بندهای 4 و 5 گزارش حسابرس مبنی بر احتساب ذخیره استناد کرده اما ذخیره گرفتن بر حساب‌های بسته شده سال 94 در عمل بی‌معنا بوده و امکان‌پذیر نیست.


اعلام عرضه بلوک ۱۷‌درصدی «حفاری»

حفاری شمال که برنامه افزایش سرمایه ۱۲۰‌درصدی دارد با عرضه بلوک ۱۷‌درصدی روبه‌رو شده و سهام آن امروز با افزایش قیمت در حال داد و ستد است. حفاری شمال در حالی از بهمن سال گذشته قصد دارد تا برای نخستین بار طی 7سال حضور در بورس، 120‌درصد به سرمایه اسمی 260میلیارد تومانی (از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته) اضافه کند که برنامه با عرضه بلوک 17‌درصدی روبه‌رو شده است.

به این ترتیب 27مرداد سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران اقدام به عرضه 442میلیون و 918هزار و 850سهم این شرکت به قیمت پایه هر سهم 4هزار و 18ریال می‌کند. اعلام این برنامه موجب شد تا امروز سهام «حفاری» در روز مثبت شاخص، با رشد کمتر از 3‌درصدی روبه‌رو شود.


انتشار عملکرد یک ساله «وسینا»

شرکت بانک سینا، اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1394 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بانک سینا با کاهش 3‌درصدی نسبت به دوره مالی سال گذشته، 227ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. «وسینا» سود خالص و سود انباشته این دوره را با سرمایه 10هزار میلیارد ریال، مبالغ دو هزار و 269میلیارد و 12میلیون ریال و یک هزار و 758میلیارد و 139میلیون ریال اعلام کرد.


افشای اطلاعات مهم «والبر»

هیات‌مدیره شرکت گروه دارویی البرز، ملکی در استان گیلان را از طریق مزایده به فروش می‌رساند. باتوجه به تصمیم هیات‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (گروه سرمایه‌گذاری البرز)، ملک متعلق به شرکت واقع در استان گیلان، شهر رشت به مساحت 16هزار و 446مترمربع به فروش می‌رسد. براساس این گزارش قیمت پایه مزایده در ازای هر متر مربع تقریبا به مبلغ 35میلیون ریال است و در صورت فروش ملک یاد شده سود حاصل از انجام معامله حدود مبلغ 374میلیارد ریال خواهد بود.


صورت وضعیت پرتفوی «پترول»

شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با سرمایه 20هزار میلیارد ریال در ابتدای دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 5هزار و 323 میلیارد و 108 میلیون ریال و ارزش بازار 7 هزار و 728 میلیارد و 227 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام این شرکت طی دوره یک ماهه بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن با کاهش 21میلیارد و 239میلیون ریالی به مبلغ 7هزار و 706 میلیارد و 988 میلیون ریال رسید. «پترول» در دوره یاد شده سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.


افزایش 160میلیارد ریالی ارزش بازار «وصنعت»

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 95 از واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 45میلیارد و 415 میلیون ریال سود کسب کرد. شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن صورت وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، «وصنعت» با سرمایه 3هزار میلیارد ریال، در یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 67 میلیارد و 328میلیون ریال و مبلغ 112میلیارد و 842 میلیون ریال واگذار کرد و از این بایت معادل 45 میلیارد و 514 میلیون ریال سود شناسایی کرد. این شرکت همچنین در ابتدای دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 3هزار و 822میلیارد و 160میلیون ریال و ارزش بازار 5هزار و 569میلیارد و 302 میلیون در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در طول دوره با افزایش 11میلیارد و 253 میلیون ریال معادل 3هزار و 833میلیارد و 413 میلیون ریال محاسبه شد و ارزش بازار آن نیز با 160 میلیارد و 835 میلیون ریال به مبلغ 5هزار و 730 میلیارد و 137میلیون ریال رسید.


گروه دارویی سبحان فقط خریدار بود

ارزش بازار شرکت گروه دارویی سبحان در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 95 به مبلغ 9هزار و 617 میلیارد و 36میلیون ریال رسید. شرکت گروه دارویی سبحان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، «دسبحا» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و 382میلیارد و 671میلیون ریال و ارزش بازار 9هزار و 858میلیارد و 321میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده آن در دوره یک ماهه یاد شده معادل 3میلیون ریال افزایش یافت و به یک‌هزار و 382 میلیارد و 674میلیون ریال رسید. ارزش بازار این شرکت نیز معادل 241میلیارد و 285میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل 9هزار و 617 میلیارد و 36میلیون ریال محاسبه شد. گروه دارویی سبحان در دوره یک ماهه گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد و تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 3میلیون ریال خریداری کرد.


نگاهی بر پرتفوی تیرماه «سدبیر»

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به پایان تیر ماه سال جاری مبلغ یک میلیارد و 120میلیون ریال سود واگذاری کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان صورت وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شرکت با سرمایه 102میلیارد ریال اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 112میلیارد و 908 میلیون ریال و ارزش بازار 110میلیارد و 786 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده این شرکت طی دوره یاد شده معادل یک میلیارد و 524میلیون ریال کاهش یافت و به 111میلیارد و 384میلیون ریال رسید. ارزش بازار آن نیز 3میلیارد و 521 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل 107میلیارد و 265میلیون ریال محاسبه شد. «سدبیر» در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 6 میلیارد و 339میلیون ریال و مبلغ 7میلیارد و 459 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و 120میلیون ریال کسب کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران