روی کدال نشست

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

صورت‌های مالی یک ساله «چکاوه» منتشر شد

شرکت کاغذسازی کاوه در دوره 12‌ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 به‌صورت حسابرسی شده مبلغ 24میلیارد و 275میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور کرد. شرکت کاغذسازی کاوه صورت‌های مالی 12‌ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 را حسابرسی شده منتشر کرد. براساس این گزارش، این شرکت در سال گذشته مبلغ 244میلیارد و 25میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 17میلیارد و 330میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و معادل 8میلیارد و 467میلیون ریال زیان عملیاتی دوره محاسبه شد. به زیان عملیاتی نیز هزینه‌های مالی افزوده شد و با کسر هزینه‌های غیرعملیاتی از آن، زیان خالص دوره به مبلغ یک‌میلیارد و 141میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 11ریال زیان به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. از زیان خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال کسر شد و سود انباشته پایان دوره به مبلغ 24میلیارد و 275میلیون ریال در حساب‌های این شرکت منظور شد.


اختصاص 59 ریال سود به‌ازای هر سهم «فارس»

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره 6ماهه نخست سال مالی 95 مبلغی بالغ بر دو هزار و 941میلیارد و 885میلیون ریال سود خالص کسب کرد و معادل 59 ریال سود به هر سهم اختصاص داد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتشار عملکرد 6‌ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 اعلام کرد در نیمه نخست امسال مبلغ دو هزار و 722میلیارد و 214میلیون ریال درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها داشت.

از درآمد این شرکت هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ دو هزار و 540میلیارد ریال رسید. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه اضافه و مالیات کسر شد و سود خالص دوره نیز به مبلغ دو هزار و 941میلیارد و 885میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 59 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته پایان سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 42هزار و 337میلیارد و 540میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


اختصاص 2هزار ریال سود به‌ازای هر سهم «دجابر»

شرکت داروسازی جابر ابن حیان در دوره 12‌ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94، مبلغ 780میلیارد و 477میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ دو هزار و 65 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت داروسازی جابر ابن حیان صورت‌های مالی 12‌ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 را حسابرسی شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش «دجابر»، این شرکت در سال گذشته مبلغ دو هزار و 214میلیارد و 518میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.

از درآمد این شرکت نیز بهای تمام شده فروش کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 878میلیارد و 213میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های اداری، عمومی و فروش کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی معادل یک هزار و 84میلیارد و 71میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و مبلغ 780میلیارد و 477میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ دو هزار و 65ریال سود به‌ازای هر سهم کنار محقق کرد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ یک هزار و 324میلیارد و 973میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

نگاهی بر عملکرد یک‌ساله «بکام»

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابل‌های مخابراتی شهید قندی) در سال مالی 94 معادل یک هزار و 155میلیارد و 754میلیون درآمد عملیاتی کسب کرد. شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابل‌های مخابراتی شهید قندی) صورت‌های مالی 12‌ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، «بکام» در سال گذشته با سرمایه 600میلیارد ریال، مبلغ یک هزار و 155میلیارد و 754میلیون درآمد عملیاتی به دست آورد.

از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 266میلیارد و 104میلیون ریال محاسبه شد. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و هزینه‌های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی برابر 99میلیارد و 447میلیون ریال کسب شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی کسر و درآمدها غیرعملیاتی اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ 176میلیارد و 833میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 295ریال سود به‌ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 22میلیارد و 895میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


عملکرد ۱۲ماهه بانک تجارت درباره سود هر سهم

با انتشار صورت‌های مالی ۱۲‌ماهه باتک تجارت، عملکرد سال گذشته این بانک 57/۴هزار میلیارد تومانی درباره سود هر سهم مشخص شد. بانک تجارت که با سرمایه اسمی 4.57هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد، عملکرد 12‌ماهه را درباره سود هر سهم منتشر کرد.

براساس این گزارش، «وتجارت» که سود هر سهم سال مالی جاری را 167ریال پیش‌بینی کرده و در محدوده قیمتی 100تومانی هر سهم حمایت جدی می‌شود طی ۱ ماه منتهی به 29 اسفند گذشته (حسابرسی نشده) به‌ازای هر سهم ۱۳۲ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از افزایش50درصدی جمع درآمدهای مشاع است.

همچنین سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری 23درصد افزایش و جمع درآمدهای غیرمشاع 12درصد کاهش داشته است. جمع هزینه‌ها هم با افزایش 47درصدی به مبلغ ۳۶,۴۲۶میلیارد ریال رسیده است. این بانک مشمول اصل44 براساس عملکرد ۱۲ماهه، 82درصد از آخرین پیش‌بینی سال مالی گذشته (132ریال) را پوشش داده است.


تعدیل ۵۳درصدی سود ۹۴ زیرمجموعه ایران خودرو

گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو سود هر سهم سال مالی گذشته را ۵۳درصد افزایش داد و علت آن را اعلام کرد. این شرکت 6دقیقه بعد از شروع معاملات سه‌شنبه گذشته به دلیل تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شد و طی آن زمزمه‌هایی مبنی بر رشد 50 تا 100درصدی سود هر سهم این شرکت بورسی به میان آمد. با انتشار اصلاحیه مربوط به نخستین سود هر سهم سال مالی جاری «خگستر» (134ریال) مشخص شد این شرکت 150میلیارد تومانی، سود سال مالی اسفند 94 را با 53درصد افزایش از 252 به 383ریال رسانده است.

براساس این گزارش، این تعدیل سود هم ناشی از افزایش سود تقسیمی سرمایه‌گذاری سمند به 35.7میلیارد تومان و کاهش سود تقسیمی در سایر شرکت‌ها، مجموعا به میزان 12.3میلیارد تومان بوده و این زیرمجموعه ایران‌خودرو درباره علت افزایش هزینه‌های متفرقه، از شناسایی ذخیره بدهی شرکت واگن پارس به بانک خبر داده است. با این اوصاف، احتمالا نماد این شرکت بعد از ارائه توضیحات به سازمان بورس و سهامداران طی روزهای آینده باز خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران