شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44204 | |

پیش‌بینی سود هر سهم زغال‌ سنگ نگین طبس

شرکت زغال‌ سنگ نگین طبس در دوره 12ماهه منتهی به 29 اسفند‌ماه 94، معادل 8میلیارد و 204میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 55ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت زغال‌ سنگ نگین طبس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 94 را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شرکت در سال گذشته با سرمایه 150میلیارد ریال، معادل 225میلیارد و 587میلیون ریال درآمد کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 34میلیارد و 66میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره معادل 17میلیارد و 192میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و با افزوده شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص دوره معادل 8میلیارد و 204میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 55ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنتیجه مبلغ 15میلیارد و 330میلیون سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


سیمان اصفهان و سود انباشته 195میلیارد ریالی

شرکت سیمان اصفهان در دوره یک‌ساله منتهی به 29 اسفندماه 94، مبلغ 195میلیارد و 599میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور کرد. شرکت سیمان اصفهان صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی 94 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش «سصفها» در سال گذشته معادل 766میلیارد و 823میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت، بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 113میلیارد و 342میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و هزینه‌های عملیاتی کسر شد و معادل 37میلیارد و 520میلیون ریال سود عملیاتی به دست آمد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و با افزوده شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن، سود خالص دوره مبلغ 60میلیارد و 53میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 300ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 195میلیارد و 599میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


«کاسپین» و سود 2 هزار و 636 ریالی

شرکت‌‌های ایران یاسا تایر و رابر، داروسازی کاسپین تامین و کاشی پارس صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1394 را ارائه دادند. «پاسا»، با سرمایه 600میلیارد ریال، مبلغ 35ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده است که نسبت به دوره گذشته، معادل 92درصد کاهش را نشان می‌دهد. شرکت ایران یاسا تایر و رابر سود خالص شرکت را 21میلیارد و 99میلیون ریال محاسبه کرد. «کاسپین»، با سرمایه 150میلیارد ریال، مبلغ 2هزار و 636ریال سود به‌ازای هر سهم شناسایی کرد که نسبت به دوره گذشته 22درصد افزایش را نشان می‌دهد. شرکت داروسازی کاسپین تامین، سودخالص شرکت را 395میلیارد و 327میلیون ریال محاسبه کرده است. «کپارس» با سرمایه 87میلیارد و 750میلیون ریال، مبلغ 830ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده است که نسبت به دوره گذشته، معادل 38درصد کاهش را نشان می‌دهد. شرکت کاشی پارس، سود خالص شرکت را با 38درصد کاهش نسبت به سال مالی 93، مبلغ 72میلیارد و 841میلیون ریال محاسبه کرد.


پیش‌بینی سبز چند شرکت بورسی و فرابورسی

شرکت‌‌های بین‌المللی توسعه ساختمان، البرز دارو و (آ.س.پ) و پارس سرام پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال مالی 1395 را ارائه دادند. «ثاخت»، با سرمایه 3هزار میلیارد ریال، مبلغ 169ریال سود به‌ازای هر سهم پیش‌بینی کرد. شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان، سود خالص شرکت در دوره 6ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1395 را مبلغ 507میلیارد و 405میلیون ریال محاسبه کرد. «دالبر» با سرمایه 680میلیارد ریال، نخستین پیش‌بینی سود 12ماهه در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1395 را مبلغ یک هزار و 397ریال سود به‌ازای هر سهم متصور شد. شرکت البرز دارو، سود خالص شرکت را 950میلیارد و 42میلیون ریال برآورد کرد. «آ س پ»، در دوره 6ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1395، مبلغ 150ریال سود به‌ازای هر سهم برآورد کرد. شرکت (آ.س.پ)سود خالص شرکت را با سرمایه 800میلیارد ریال، مبلغ 119میلیارد و 912میلیون ریال محاسبه کرد. همچنین «کسرام»، سود خالص شرکت را مبلغ 388میلیون ریال محاسبه کرد. پارس سرام با سرمایه 60 میلیاردی، 6ریال سود به‌ازای هر سهم در دوره 6ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1395 متصور شده است.


انتشار عملکرد یک‌ماهه «والبر»

شرکت گروه دارویی البرز، صورت‌وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک‌ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 95 را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. «والبر» در ابتدای دوره و با سرمایه دو هزار و 100میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده 2هزار و 639میلیارد و 123میلیون ریال و ارزش بازار 11هزار و 957میلیارد و 556میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک‌ماهه، بهای تمام‌شده آن معادل 20میلیارد و 642میلیون ریال کاهش یافت و به 2هزار و 618میلیارد و 481میلیون ریال رسید. ارزش بازار آن نیز با 275میلیارد و 251میلیون ریال افزایش، به مبلغ 12 هزار و 232میلیارد و 807میلیون ریال رسید. «والبر» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده فروش معادل 22میلیارد و 510میلیون ریال و مبلغ 86میلیارد و 750میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 64میلیارد و 240میلیون ریال سود شناسایی کرد. این شرکت در این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده فروش معادل یک‌میلیارد و 868میلیون ریال خریداری کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران