شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 43318 | |

25میلیارد ریال سود انباشته «شفارس»

شرکت صنایع شیمیایی فارس در پایان دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 مبلغ 25 میلیارد و 587 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های خود منظور کرد. شرکت صنایع شیمیایی فارس صورت‌های مالی یک‌ساله منتهی به 29 اسفندماه 94 را با سرمایه 629میلیارد و 607میلیون ریال، به‌صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، «شفارس» در سال گذشته درآمدی بالغ بر 670 میلیارد و 462 میلون ریال از محل فروش خالص کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 85 میلیارد و 916 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های اداری، عمومی و هزینه‌های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی به مبلغ 41 میلیارد و 649 میلیون ریال محاسبه شد. با کسر هزینه‌های مالی و مالیات از سود عملیاتی و پس از افزوده شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص برابر 2میلیارد و 126میلیون ریال کسب شد و بر این اساس مبلغ 3 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 25میلیارد و 587میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


افزایش سرمایه «سفارس» و «غشان»

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌یی با تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت‎های سیمان فارس و خوزستان و شیر پاستوریزه پگاه خراسان موافقت کرد. شرکت سیمان فارس و خوزستان اعلام کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 4هزار و 500میلیارد ریال به 5هزار و 625 میلیارد ریال دارد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه «سفارس» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برای جبران مخارج سرمایه‌یی صورت گرفته بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‎های سرمایه‌پذیر، مبلغ یک هزار و 125 میلیارد ریال خواهد بود.

همچنین، افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان، از مبلغ 81 میلیارد و 180 میلیون ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال خواهد بود. افزایش سرمایه «غشان» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برای اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و انطباق سرمایه با دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، به مبلغ 118میلیارد و 820 میلیون ریال است.


عملکرد یک‌ساله گذشته پخش البرز

شرکت پخش البرز در دوره 12ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94، مبلغ 11هزار و 741میلیارد و 196 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. شرکت پخش البرز صورت‌های مالی یک‌ساله منتهی به 29 اسفندماه 94 را به‌صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شرکت در دوره یک‌ساله یاد شده و با سرمایه 400 میلیارد ریال مبلغ 11 هزار و 741میلیارد و 196میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ یک هزار و 233میلیارد و 6میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره معادل 584 میلیارد و 981میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‎های مالی و مالیات کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن سود خالص دوره معادل 203 میلیارد و 337 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 508 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 345 میلیارد و 413 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


«دسبحا» و سود یک هزار ریالی

شرکت گروه دارویی سبحان در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94 مبلغ یک هزار و 147 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد. شرکت گروه دارویی سبحان صورت‌های مالی یک‌ساله منتهی به 29 اسفندماه 94 را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش «دسبحا» در دوره یک‌ساله یاد شده، با سرمایه یک هزار و 4میلیارد ریال مبلغ یک هزار و 173 میلیارد و 280 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش سرمایه‌گذاری‌ها داشت. از درآمد این شرکت هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و 151 میلیارد و 433 میلیون ریال رسید.

به سود خالص دوره نیز درآمدهای متفرقه اضافه شد و با کسر مالیات از آن سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 151میلیارد و 591 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ یک 147 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه و در نهایت مبلغ یک هزار و 188 میلیارد و 486 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


گشایش و توقف‌های دیروز بورس

نمادهای معاملاتی «رتاپ»، «سنیر»، «وبوعلی»، «رکیشح» و «سقاین» به تابلوی معاملات بازگشتند و نمادهای «دزهراوی»، «خرینگ» و «خشرق» متوقف شدند. بر اساس پیام ناظر بازار، نماد معاملاتی شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان، سیمان سفید نی‌ریز، سرمایه‌گذاری بوعلی و حق‌تقدم استفاده نشده شرکت کارت اعتباری ایران کیش باتوجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی پیشین بدون محدودیت نوسان قیمت به تالار برگشت.

نماد معاملاتی شرکت سیمان قائن پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیسم حراج تک‌قیمتی به تابلوی معاملات بازگشت. همچنین در پایان معاملات دیروز نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی زهراوی، رینگ‌سازی مشهد، الکتریک خودرو شرق جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورت‌های مالی، متوقف شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران