شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 4113 | |

سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آخرین مصوبات هیات واگذاری هفت بنگاه بزرگ و کوچک اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی را برای عرضه عمومی آماد‌‌‌‌‌‌‌‌ه واگذاری کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. با توجه به مصوبات هیات واگذاری و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هفت بنگاه خیلی بزرگ، متوسط و کوچک اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی شامل شرکت‌هایی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر بخش پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، آب، خد‌‌‌‌‌‌‌‌مات مهند‌‌‌‌‌‌‌‌سی و مسکن هستند‌‌‌‌‌‌‌‌. بر اساس این گزارش، 150میلیون و 244هزار و 245سهم سرمایه‌گذاری رنا 27 مهر از طریق بورس اوراق بهاد‌‌‌‌‌‌‌‌ار تهران و قیمت تابلو بورس به اضافه 15د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ به شرط آنکه از یک‌هزار و 215ریال کمتر نباشد‌‌‌‌‌‌‌‌، عرضه خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین 87میلیون و 48هزار و 500سهم شرکت نوسازی صنایع ایران به‌صورت بلوکی و 4میلیون و 581هزار و 500سهم به‌صورت اقساطی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مجموع 100د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ به نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌گی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عرضه خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌؛ قیمت پایه هر سهم 203تومان و 2ریال تعیین شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. پنج شرکت د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر قابل عرضه شامل پتروشیمی د‌‌‌‌‌‌‌‌ماوند‌‌‌‌‌‌‌‌، مقره‌سازی، عمران و مسکن‌سازان گیلان، بهره‌برد‌‌‌‌‌‌‌‌اری از کانال‌های آبیاری و زهکشی میناب‌رود‌‌‌‌‌‌‌‌ و گسترش ایلیا صنعت شفق به‌صورت مزاید‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر تاریخ 4 آبان ماه 93 عرضه خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران