شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38883 | |

«خودرو» پس از دریافت بسته حمایتی خسارتی پژو، مبلغ 56ریال سود برای هر سهم سال مالی 95 پیش‌بینی کرده که فقط 3ریال بیش از سود سال مالی 94 است. ایران خودرو برای سال مالی 94 مبلغ 53ریال سود پیش‌بینی کرده بود. تغییرات مبلغ فروش در بودجه سال 95 عمدتا ناشی از تغییر در تعداد، ترکیب و سایر اقدامات مدیریتی مورد لزوم جهت بهبود در شرایط فروش شرکت بوده است، تغییرات در بهای تمام شده کالای فروش رفته به دلیل افزایش تیراژ و تغییر در ترکیب تولید محصولات همچنین تاثیر نرخ تورم سالانه است.

«اعتلا» یا شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 را به‌صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷۹۰,۱۱۰میلیون ریال ارزش بازار ۸۰۲,۹۸میلیون ریال در سبد سها م خود داشت. در طول دوره یک ماهه گذشته بهای تمام شده این شرکت معادل ۱۲,۳۲۹میلیون ریال افزایش یافت و به ۸۰۲,۴۳۹میلیون ریال رسید. گفتنی است در ماه گذشته «اعتلا» تعدادی از سهام 26 شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۷۶,۳۳۷میلیون ریال خریداری کرد. همچنین طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۶۴,۰۰۸میلیون ریال و مبلغ ۱۹۱,۶۷۲میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۲۷,۶۶۴میلیون ریال سود شناسایی کرد.

«کفپارس» شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در دوره 12ماهه منتهی به 30 آذرماه 94 مبلغ 169 میلیارد و 276میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس معادل 1693ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت فرآورده‌های نسوز پارس صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش این شرکت اعلام کرد در دوره 12ماهه یاد شده مبلغ 504میلیارد و 969میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن، سود ناخالص دوره به مبلغ 69میلیارد و 228میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره هزینه‌های اداری عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ 53 میلیارد و 281میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و درآمدهای غیر عملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 169 میلیارد و 276میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 1693ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای دوره افزوده شد و در نهایت مبلغ 28 میلیارد و 65میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«دعبیدی» در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه 94 مبلغ چهار هزار و 346 میلیارد و 777میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های خود منظور کرد. شرکت داروسازی دکتر عبیدی صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. از سود ناخالص دوره هزینه‌های اداری عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ 727میلیارد و 346میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و درآمدهای غیرعملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 263میلیارد و 977میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 714ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاست. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای دوره افزوده شد و درنهایت مبلغ 287میلیارد و 990میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«غبشهر»شرکت صنعتی بهشهر در دوره 12ماهه منتهی به 30 آذرماه 94 مبلغ چهار هزار و 346 میلیارد و 777میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های خود منظور کرد. شرکت صنعتی بهشهر صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. براساس این گزارش این شرکت اعلام کرد در دوره 12ماهه یاد شده مبلغ 19هزار و 977میلیارد و 19میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن، سود ناخالص دوره به مبلغ دو هزار و 370میلیارد و 113میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره هزینه‌های اداری عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ دو هزار و 321میلیارد و 367میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و درآمدهای غیرعملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 718میلیارد و 406میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 1680ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاست. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای دوره افزوده شد و در نهایت مبلغ چهار هزار و 346میلیارد و 777میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«غفارس» در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 65 میلیارد و 989میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس معادل 330ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 65 میلیارد و 989میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس معادل 330ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس صورت‌های مالی 9ماهه منتهی به 30 آذرماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش این شرکت اعلام کرد در دوره 9 ماهه یاد شده مبلغ دو هزار و 124 میلیارد و 294میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن، سود ناخالص دوره به مبلغ 217میلیارد و 438میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره هزینه‌های اداری عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ 11میلیارد و 290میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و درآمدهای غیرعملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 65میلیارد و 989میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 330ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای دوره افزوده شد و درنهایت مبلغ 77میلیارد و 259میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«خپارس» برای سال مالی 94 مبلغ 25ریال سود پیش‌بینی کرده این در حالی است که برای سال جاری مبلغ 21ریال سود اعلام کرده است. خپارس پیش‌بینی 418ریالی زیان سال مالی 94 را به 21ریال سود برای سال مالی 94 تغییر داده است.

«خکاوه» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 95 را یک ریال اعلام کرده درحالی‌که برای سال مالی جاری مبلغ 1078ریال زیان پیش‌بینی کرده بود.

«ختور» پیش‌بینی سود سال مالی 95 را مبلغ523ریال اعلام کرد درحالی‌که برای سال جاری 476ریال سود پیش‌بینی کرده است.

«خشرق» دیگر شرکتی است که پیش‌بینی سود خود را از 11ریال در سال جاری به 96ریال در سال 95 افزایش داده و رشد سود 773درصدی را روانه بازار کرده است.

«خمحور» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 95 را با رشد 180درصدی مبلغ 14ریال اعلام کرد درحالی‌که برای سال مالی 94 مبلغ 5ریال سود اعلام کرده بود.

«فولاد» هم برای سال آتی مبلغ 119ریال سود پیش‌بینی کرده درحالی‌که مبلغ 126ریال برای سال جاری سود پیش‌بینی کرده بود.

«هرمز» هم پیش‌بینی زیانش را برای سال مالی 95 افزایش داده و مبلغ 134ریال اعلام کرده درحالی‌که 111ریال زیان برای هر سهم پیش‌بینی کرده بود.

«فایرا» اما زیان عملیاتی خود را به سود عملیاتی تبدیل کرد و برای سال آینده مبلغ 418ریال سود پیش‌بینی کرد درحالی‌که در سال جاری 3641ریال زیان برای هر سهم پیش‌بینی کرده بود.

«فباهنر» اندکی پیش‌بینی سود خود را افزایش داده است. این شرکت مبلغ 141ریال سود برای سال مالی 95 پیش‌بینی کرده درحالی‌که برای سال مالی 94 مبلغ 138ریال سود اعلام کرده بود.

«بترانس» هم با آن‌همه حاشیه پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 95 را با 1.5درصد رشد مبلغ 749ریال اعلام کرد. این شرکت حجم فروش را 10درصد افزایش داده ولی سایر فاکتورها را در حداقل نگه داشته است.

«درازک» برای سال مالی 95 پیش‌بینی سودش را نسبت به سال مالی جاری 17درصد کاهش داد و مبلغ 3246ریال سود اعلام کرده درحالی‌که برای سال مالی 94 مبلغ 3896ریال سود پیش‌بینی کرده بود.

«دشیمی» هم با 12درصد رشد نسبت به سال جاری، پیش‌بینی سال مالی 95 هر سهم را مبلغ 900ریال اعلام کرده است.

«دجابر» هم پیش‌بینی سود سال مالی 95 را مبلغ 2191ریال اعلام کرد درحالی‌که برای سال جاری 2019ریال سود پیش‌بینی کرده است.

«دتماد» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 95 را با 6درصد رشد نسبت به سال جاری مبلغ 3506ریال اعلام کرده است.

«دسبحا» برای سال مالی 95 مبلغ 1117ریال سود اعلام کرده است که 7درصد نسبت به پیش‌بینی جاری رشد نشان می‌دهد. دلقما فقط 5درصد پیش‌بینی خود را برای سال مالی 95 افزایش داده و مبلغ 359ریال اعلام کرده است.

«سشمالح» 57درصد پیش‌بینی سودش را برای سال مالی 95 کاهش داد و مبلغ 312ریال اعلام کرد.

«سغرب» هم پیش‌بینی سود سال مالی 95 را با 62درصد کاهش نسبت به سال جاری مبلغ 223ریال اعلام کرده است. سیمان داراب هم پیش‌بینی سود سال مالی 95 را با 15درصد کاهش، مبلغ 171ریال سود اعلام کرده است.

«سصوفی» پیش‌بینی سود سال مالی 95 را مبلغ 152ریال اعلام کرده درحالی‌که برای سال مالی 94 مبلغ 74ریال سود پیش‌بینی کرده ست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران