شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3848 | |


یک کارشناس بازار سرمایه در تشریح صندوق‌های زمین و ساختمان، اظهار کرد: کار صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان به این صورت است که صاحب زمین با استفاده از آورده خود (زمین) صندوقی را تشکیل می‌دهد و برای تامین هزینه‌های ساخت از عموم مردم در بازار سرمایه کمک می‌گیرد. به عبارت دیگر با انتشار اوراق برای پوشش هزینه‌های ساخت تامین مالی می‌کند. سلمان خادم‌المله تصریح کرد: به‌طور طبیعی پروژه پس از تکمیل فروخته می‌شود و صاحب زمین اندازه ارزش زمین معادل همان سهم اولیه آورده و عموم سرمایه‌گذاران نیز به اندازه سهام خریداری شده از منافع پروژه منتفع می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در یک رکود تورمی به سر می‌برد، به تسنیم گفت: در شرایط حال حاضر ایران که با رکود تورمی مواجه است، ‌یعنی از یک طرف دچار رکود بوده و از طرف دیگری با تورم مواجه هستیم برای آنکه بخواهیم دور باطل رکود تورمی را بشکنیم باید دنبال ابزارهایی بگردیم که عرضه و تقاضا به‌شیوه‌یی درست بدون اینکه منجر به‌تورم شود را تقویت کنیم. وی ادامه داد: در این راستا صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یکی از بهترین ابزارهای تقویت عرضه غیر تورمی هستند چون با سرمایه عموم سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه تجهیز می‌شوند و نتیجه کار هم اضافه شدن عرضه مسکن در بازار است. بنابراین در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران استفاده از چنین ابزارهایی می‌تواند برای ایجاد رونق به دور از تورم کمک‌کننده باشد. وی در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان چگونه از سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشند، گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان نهادی مالی است که یک سری ریسک‌ها بر آن مترتب است. اما در این صندوق‌ها ابزاری مانند «بازار گردان» و «متعهد پذیره نویس» ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها را کم می‌کند. اما اینکه بگوییم که ریسک سرمایه‌گذاری صفر شده و از بین می‌رود طبیعتا چنین چیزی امکان پذیر نیست مگر اینکه (صندوق‌ها) جبران خسارت یا سود داشته باشد.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نقش کمک‌کننده‌یی را در این بخش بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: اصل کار در بازار سرمایه روی می‌دهد و مربوط به عموم سرمایه‌گذاران است. در واقع جمعی از متخصصان بازار سرمایه کشور آمده‌اند و برای ایجاد چنین نهاد مالی کمک کرده‌اند تا از این مسیر پروژه‌ها تامین مالی شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران