شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 37754 | |

اعلام عملکرد یک ماهه «میدکو»

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در دوره یک ماهه منتهی به 30دی‌ماه 94 نه خریدار و نه فروشنده بود. بر اساس این گزارش، این شرکت در ابتدای دی ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 5میلیارد و 176میلیون ریال و ارزش بازار 8میلیارد و 435میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن بدون تغییر بود درحالی‌که ارزش بازار آن معادل 285میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ 8میلیارد و 720میلیون ریال رسید. گفتنی است «میدکو» در دی ماه امسال سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.


افزایش 314میلیارد ریالی ارزش بازار «وامید»

ارزش بازار شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید در دوره یک ماهه منتهی به 30دی‌ماه 94 معادل 314میلیارد و 252میلیون ریال افزایش یافت.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه 30هزار میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 28‌هزار و 541میلیارد و 581میلیون ریال و ارزش بازار 46‌هزار و 946میلیارد و 309میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل یک‌هزار و 386میلیارد و 112میلیون ریال افزایش یافت و به 29‌هزار و 927میلیارد و 693میلیون ریال رسید، درحالی‌که ارزش بازار آن نیز معادل 314میلیارد و 252میلیون ریال افزایش یافت و به 47‌هزار و 260میلیارد و 561میلیون ریال رسید. گفتنی است «وامید» در دی ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک‌هزار و 654میلیارد و 137میلیون ریال و مبلغ یک‌هزار و 654میلیارد و 137میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت هیچ سودی شناسایی نکرد و در همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه‌هزار و 40میلیارد و 249میلیون ریال خریداری کرد.


«وپترو» طی دی‌ماه نه خریدار و نه فروشنده بود

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یک ماهه منتهی به 30دی‌ماه 94 معادل 209میلیارد و 267میلیون ریال افزایش یافت. بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه یک‌هزار و 820میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده 890میلیارد و 131میلیون ریال و ارزش بازار یک‌هزار و 850میلیارد و 25میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن بدون تغییر بود، درحالی‌که ارزش بازار آن معادل 209میلیارد و 267میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ یک‌هزار و 294میلیارد و 292میلیون ریال رسید. گفتنی است «وپترو» در دی ماه امسال سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران