شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 32464 | |

«ذوب» طی اطلاعیه‌یی اعلام کرده که با راه‌اندازی پروژه ریل، فروش شرکت به ازای هر کیلو به مبلغ 26250 ریال پیش‌بینی شده است که حاشیه سودی برابر با 9549 ریال بر هر کیلو دارد و فروش آن سود ناویژه را به 1146میلیارد ریال می‌رساند و منجر به تبدیل زیان به سود ناویژه می‌شود. ذوب آهن طی اطلاعیه‌یی اعلام کرده که با راه‌اندازی پروژه ریل فروش آن به ازای هر کیلو به مبلغ 26250 ریال پیش‌بینی شده است که حاشیه سودی برابر با 9549 ریال بر هر کیلو دارد و فروش آن سود ناویژه را به 1146میلیارد ریال می‌رساند و منجر به تبدیل زیان به سود ناویژه می‌شود. در این اطلاعیه همچنین پیش‌بینی فروش شرکت 2680هزار تن و از نظر ریالی 39میلیارد و 194میلیون ریال بوده که در نیمه اول سال 45 درصد آن محقق شده است و شرکت پیش‌بینی کرده 55 درصد دیگر در نیمه دوم محقق شود. شرکت پیش‌بینی کرده نرخ فروش محصولات در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول تغییری نداشته باشد.

«دسبحا» در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 مبلغ 48 میلیارد و 500 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 69 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت گروه دارویی سبحان در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 مبلغ 48 میلیارد و 500 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 69 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت گروه دارویی سبحان صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال جاری را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش این شرکت در دوره یاد شده مبلغ 59 میلیارد و 521 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش سرمایه‌گذاری داشت. از درآمد این شرکت هزینه‌های اداری، عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 48 میلیارد و 344 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ 48 میلیارد و 500 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 69 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

«ولغدر» در دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 مبلغ 79 میلیارد و 900 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 266 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 مبلغ 79 میلیارد و 900 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 266 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت لیزینگ خودرو غدیر صورت‌های مالی 6ماهه نخست امسال را به صورت حسابرسی نشده منتشر شد. بر اساس این گزارش، این شرکت در دوره 6 ماهه یاد شده مبلغ 32 میلیارد و 388 میلیون ریال درآمد حاصل از عملیات لیزینگ داشت. از درآمد این شرکت هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ کسر شد و سود ناخالص دوره به32 میلیارد و388 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره هزینه‌های عمومی، اداری کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی به مبلغ 40 میلیارد و 847 میلیون ریال محاسبه شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و درآمدهای متفرقه افزوده شد و پس از کسر مالیات از آن سود خالص دوره به 79 میلیارد و 900 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 266 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. گفتنی است به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 105 میلیارد و 248 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«چاد» هم اندکی پیش‌بینی سودش را کاهش داده و مبلغ 518 ریال اعلام کرده و طی 6 ماه 47 درصد آن را با شناسایی مبلغ 237 ریال سود رقم زده است.

«کدما» 6 ماهه با اختصاص 104 ریال سود معادل 20 درصد از درآمد هر سهم را در این مدت محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 96 درصدی داشته است.

«قهکمت» برای سال مالی 95مبلغ 277 ریال سود پیش‌بینی کرده که نسبت به سود سال مالی 94 کاهش 22 درصدی داشته است.

«قمرو» هم برای سال مالی 94 مبلغ 338 ریال سود برای هر سهم محقق کرده است. عملکرد شرکت نسبت به سال گذشته با کاهش 32 درصدی مواجه شده است.

«غالبر» برای سال مالی 94 مبلغ 189 ریال سود پیش‌بینی کرده که طی 6 ماه مبلغ 47 ریال زیان شناسایی کرده است.

«ورنا» پیش‌بینی زیان سال مالی 95 را مبلغ 60 ریال برای هر سهم اعلام کرده که نسبت به سال مالی 94 که 90 ریال بوده است، کاهش زیان نشان می‌دهد که ناشی از اقاله مبایعه‌نامه بین شرکت و «وصندوق» است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران