شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30190 | |

انتشار پرتفوی یک ماهه گذشته «وبانک»

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) در دوره یک‌ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 از بابت واگذاری تعدادی از سهام بورسی خود مبلغ 272میلیارد و213ریال سود شناسایی کرد. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک‌ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 را به صورت حسابرسی نشده، منتشر کرد. براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده 32میلیون ریال خریداری کرد و تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با بهای تمام‌شده 618میلیارد و809میلیون ریال و مبلغ 891میلیارد و22میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 272میلیارد و213ریال سود شناسایی کرد.


درصد بازدهی 7 ماهه «شبندر» و تولید و فروش 5 و 6 ماهه مشخص شد

پالایشگاه بندرعباس که 7ماهه سال جاری را با بازدهی منفی 11درصدی سهام سپری کرده، آمار تولید 6 و فروش 5ماهه محصولات را اعلام کرد. پالایشگاه بندرعباس که سود هر سهم سال جاری را با کاهش 56درصدی نسبت به سود 50تومانی سال گذشته، ۲۲تومان پیش‌بینی کرده، در گزارش سه‌ماهه 18درصد معادل 39ریال از این رقم را پوشش داده است. همچنین بازدهی سهام این شرکت در 7ماه اخیر با منفی 11درصد همراه شده که ناشی از افت قیمت سهم از 480 به 366تومان و با احتساب تقسیم سود 50تومانی است. براساس این گزارش، با این اوصاف «شبندر» طی 6ماه گذشته در برابر تولید بیش از 8میلیون و604هزار تن 12 محصول طی 6ماه، قادر به فروش بیش از 6میلیون و352هزار تن در 5ماه اول سال شده است.


اختصاص 146 ریال سود به ازای هر سهم سرمایه‌گذاری بهمن

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در دوره 9ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال94 مبلغ 353میلیارد و537میلیون ریال سود خالص کسب کرد و براین اساس مبلغ 146ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت سرمایه‌گذاری بهمن صورت‌های مالی 9ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال جاری را به صورت حسابرسی نشده، منتشر کرد. براساس این گزارش این شرکت با سرمایه دوهزارو420میلیارد ریال معادل 495میلیارد و687میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش سرمایه‌گذاری‌ها داشت. از درآمد این شرکت هزینه‌های عمومی، اداری و هزینه‌های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به 353میلیارد و415میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی کسر و درآمدهای متفرقه اضافه شد و معادل 353میلیارد و537میلیون ریال سود خالص به دست آمد و براین اساس مبلغ 146ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.


محاسبه 131 میلیارد ریالی سود واگذاری‌های سرمایه‌گذاری مسکن

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در دوره یک‌ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 از بابت واگذاری تعدادی از سهام بورسی خود مبلغ 131میلیارد و292ریال سود شناسایی کرد. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 را به صورت حسابرسی نشده، منتشر کرد. براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده یک‌هزارو98میلیارد و439میلیون ریال خریداری کرد و تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با بهای تمام‌شده 331میلیارد و650میلیون ریال و مبلغ 462میلیارد و942میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 131میلیارد و292ریال سود شناسایی کرد. گفتنی است «ثمسکن» در ابتدای شهریور ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک‌هزارو146میلیارد و722میلیون ریال و ارزش بازار یک‌هزارو929میلیارد و165میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی دوره یک‌ماهه بهای تمام‌شده آن معادل یک‌هزارو 68میلیارد و439میلیون ریال افزایش یافت و به دوهزارو215میلیارد و161میلیون ریال رسید درحالی که ارزش بازار آن نیز با مبلغ دوهزارو339میلیارد و377میلیون ریال افزایش معادل چهارهزارو268میلیارد و542میلیون ریال محاسبه شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران