شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30188 | |

در معاملات اسناد خزانه اسلامی

کمیته تخصصی فقهی در جلسه اخیر خود، سه موضوع مرتبط با اسناد خزانه اسلامی، تبدیل صکوک به سهام و پذیره‌نویسی اوراق مضاربه را در دستور کار خود قرار داد. مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس با بیان مطلب فوق به سنا گفت: موضوع اول که در کمیته فقهی بررسی شد، مروری بر رویه عملیاتی انتشار اسناد خزانه اسلامی بود. وی در این باره توضیح داد: اسناد خزانه اسلامی در سال 90 در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس بررسی شد و به تصویب رسید اما از آنجایی که تا زمان اجرایی شدن آن حدود 4سال گذشت هفته گذشته این اوراق به صورت تعامل مشترک بین سه رکن وزارت اقتصاد، سیستم بانکی و بازار سرمایه به مرحله اجرا در آمد، این بررسی مجدد مورد توجه کمیته فقهی قرار گرفت. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس گفت: اسناد خزانه، اوراق بهادار مبتنی بر بیع دین حقیقی است و دیون دولت به پیمانکاران از طریق این اسناد طبق سازوکار بیع دین فروخته می‌شود و بحثی که در جلسه کمیته فقهی مطرح شد مساله حفظ قدرت خرید به مقدار 20درصد سالانه برای آن دسته از دیونی است که دولت به عنوان جبران کاهش ارزش بدهی ناشی از نرخ تورم، قصد افزودن آن به اصل مبلغ بدهی را داشت و کمیته فقهی با افزودن این مبلغ بر اصل بدهی منطبق با قوانین مربوطه موافقت کرد. پیره با بیان اینکه دستور جلسه دوم کمیته موضوع صکوک قابل تبدیل به سهام بود، اظهار داشت: کمیته بررسی کرد که آیا این امکان وجود دارد که اوراق اجاره، مرابحه و استصناع در موعد سررسید به سهم تبدیل شود یا خیر؟ و در نهایت کمیته فقهی با اصل این موضوع موافقت کرد و هم تبدیل و هم تعویض به سهام را در مورد این سه نوع صکوک مورد تایید قرار گرفت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران