شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 18563 | |


به گزارش سنا، اداره نظارت بر ناشران فرابورسی وضعیت نمادهایی که بیش از 7روز در بازار فرابورس متوقف بوده‌اند را تشریح کرد.

شرکت صنعتی و معدنی شمال‌شرق شاهرود با نماد «کشرق» از تاریخ اول بهمن‌ماه 93 به دلیل تعدیل با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی93 به موجب ارایه اطلاعات شرکت متوقف شده است و با ارایه پیش‌بینی تعدیل‌شده سود هر سهم سال مالی‌93 و نخستین پیش‌بینی سال مالی94 مجددا بازگشایی خواهد شد.

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد «مفاخر»، از تاریخ 13اسفندماه 93 به دلیل تعدیل با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی93 متوقف شده است که با ارایه پیش‌بینی تعدیل‌شده سود هر سهم سال مالی93 و نخستین پیش‌بینی سال مالی94 بازگشایی خواهد شد.

شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد با نماد «قشیر»، از تاریخ 26اسفندماه 1393 به علت تعدیل با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی93 متوقف شده است و با ارایه پیش‌بینی تعدیل‌شده سال مالی93 فعالیت خود را در بازار

ادامه خواهد داد.

شرکت عمران و توسعه شاهد با نماد «ثعمرا» که از تاریخ 8فروردین‌ماه 94 به علت تعدیل با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی93 متوقف شده است با ارایه اطلاعات واقعی سال مالی93

بازگشایی می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران