شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کاهش حجم مبنا رشد نقدشوندگی

ایسنا معاون بازار شرکت بورس و اوراق بهادار درباره تاثیر تغییر حجم مبنا بر بازار سرمایه، افزود: تغییر حجم مبنا از مطالبات سهامداران بازار سرمایه بوده است. علی صحرایی با بیان اینکه بازار سرمایه باید به سمت استانداردهای بین‌المللی برای زمینه‌سازی حضور سرمایه‌گذاران خارجی حرکت کند، ادامه داد: برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باید مکانیسم بازارها هوشمندانه درراستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کند. وی با بیان اینکه البته تمهیدات برای این مسیرها باید به‌صورت گام به گام باشد، اظهار کرد: کاهش حجم مبنا به نقدشوندگی بازار کمک می‌کند و در ادبیات مالی نیز برای بازار سرمایه سه مورد شفافیت، نقدشوندگی و انصاف تعیین شده که باید در جهت آنها حرکت کرد. صحرایی تاکید کرد: نقدشوندگی با کاهش حجم مبنا در بازار سرمایه افزایش می‌یابد ضمن آنکه در صورت مهیا بودن شرایط افزایش تدریجی دامنه نوسان مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس را فراهم می‌کند.


توزیع ریسک در بازار سرمایه

سنا نایب‌رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بااشاره به تفاوت بازار پول و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: نکته اصلی این است که چطور می‌شود برای تامین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه بهره برد. علی سعیدی در هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران درباره الزامات فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تفاوت عمده‌یی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد، بدین‌ترتیب که در بانکداری ریسک متمرکز است، اما در بازار سرمایه ریسک توزیع می‌شود بنابراین الزامات زیادی برای تامین مالی برای این دو بازار وجود دارد. سعیدی با بیان اینکه پروژه‌های مختلف به این دو بازار برای تامین مالی رجوع می‌کنند، گفت: در بازار پول، پول برای تامین مالی که به سرمایه‌گذار داده شود، آماده است و فقط مدیریت ریسک برای سررسید انجام می‌گیرد. وی ادامه داد: اما در بازار سرمایه به‌دلیل وجود بازار ثانویه در اوراق بهادار و امکان معامله اوراق در بورس، سرمایه‌گذار می‌تواند در یک دوره مشخص برای اوراق با سررسید و بدون سررسید روی سرمایه خود حساب کند. وی بااشاره به ضرورت توزیع ریسک گفت: بانک‌ها تمام ریسک را برای سپرده‌گذار درنظر می‌گیرند درحالی که در بازار سرمایه ریسک توزیع می‌شود. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس به سیستم نظارتی بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه سیستم نظارتی تکامل یافته‌تر است به‌گونه‌یی که در بازار پول، بانک، همراه با نهاد ناظر سیستم نظارتی را تشکیل می‌دهند درحالی که در بازار سرمایه عموم مردم که خریداران اوراق هستند به جمع ناظران می‌پیوندند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران