شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11514 | |

براساس اعلام بورس، سهام 6شرکت دولتی از طریق مزایده واگذار می‌شود. به‌گزارش سنا، سهام 6شرکت دولتی در پایان دی93 از طریق مزایده واگذار می‌شود.

تعداد ۱۱۲میلیون‌و۵۰۰هزار سهم ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز معادل 100درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 4‌هزارو301 ریال و ارزش کل پایه 482‌میلیاردو862‌میلیون‌و500‌هزار ریال و یک‌میلیاردو677‌میلیون سهم شرکت ماشین‌سازی تبریز معادل 100درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم یک‌هزارو706 ریال و ارزش کل پایه 2‌هزارو811‌میلیاردو839‌میلیون ریال در روز سی‌ام دی از طریق مزایده واگذار می‌شود.

همچنین تعداد 83‌میلیون‌و216‌هزارو944 سهم شرکت مقره‌سازی ایران معادل 36.18‌درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 2084 ریال و ارزش کل پایه 173‌میلیارد‌و424‌میلیون‌و111‌هزارو296 ریال؛ 8400 سهم شرکت بهمن‌گنو معادل 20درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 274‌میلیون‌و349‌هزارو392 ریال و ارزش کل پایه 2‌هزارو304‌میلیارد‌و534‌میلیون ریال و 362‌میلیون‌و 183‌هزارو731 سهم شرکت خدمات ابنیه مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) معادل 88.35درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 4804 ریال و ارزش کل پایه 1739‌میلیاردو930‌میلیون‌و643‌هزار ریال در این روز به مزایده گذاشته می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران