شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قیمت خرید قراضه از بازار داخلی ترکیه در راستای بهبود قیمت‌های وارداتی و تداوم افت ارزش لیر نسبت به ‌دلار بالا رفته است. کارخانه اردمیر قیمت خرید قراضه حاصل از بازیافت خودرو را 9‌دلار بالا برده و به 409‌دلار هر تن رسانده است. کارخانه کاردمیر قیمت خرید را 18‌دلار افزایش داده به 402‌دلار هر تن رسانده است. قیمت مورد نظر برخی دیگر از عرضه‌کنندگان فولاد ترکیه برای خرید قراضه داخلی تا 9‌دلار رشد داشته به 372 تا 381‌دلار هر تن رسیده است. قابل ذکر است قیمت قراضه حاصل از اسقاط کشتی نیز با 5‌دلار رشد 380 تا 388‌دلار هر تن شنیده شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران