شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6385 | |

سهامداران شرکت بورس انرژی که از حق‌تقدم این شرکت بهره‌مند شدند تا پنجم آبان برای فرستادن مدارک و فیش واریز وجه اسمی حق‌تقدم مهلت دارند. باتوجه به اتمام مهلت استفاده از حق‌تقدم افزایش سرمایه بورس انرژی به اطلاع تمام سهامدارانی که در پذیره نویسی مذکور مشارکت کرده‌اند می‌رسد، حداکثر فرصت ارسال و تحویل فرم حق‌تقدم تکمیل شده و فیش واریز وجه به امور سهام شرکت تا پایان پنجم آبان است. لذا خاطرنشان می‌شود، چنانچه سهامداران تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند از مهلت مقرر برای ارسال مدارک فوق برای تعیین تکلیف حق‌تقدم‌ها استفاده کنند در غیراین‌صورت سهام مذکور حق‌تقدم استفاده نشده تلقی شده و براساس قانون شرکت می‌تواند موجبات فروش حق‌تقدم استفاده نشده را از طریق فرابورس فراهم کند و بدین‌ترتیب مسوولیت این موضوع به‌عهده سهامداران است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران