شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 591 | |

قیمت نبشی و ناودانی صادراتی ترکیه روزهای اخیر 10دلار هر تن رشد داشته به 630 تا 650 دلار هر تن رسیده که حمل ماه اکتبر است. افزایش قیمت‌ها در راستای رشد قیمت داخلی و وارداتی بیلت بوده از طرفی تقاضای منطقه منا نیز رو به بهبود است. قیمت بیلت هفته گذشته در بازار داخلی ترکیه رشد داشته و بحران اوکراین نیز بر عرضه وارداتی آن اثر منفی داشته است. قیمت بیلت در بازار داخلی 530 تا 540 دلار هر تن درب کارخانه است و قیمت پیشنهادی وارداتی از سی‌ای اس 530 تا 535 دلار هر تن است. قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز به 535 تا 540 دلار هر تن فوب افزایش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران