شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5580 | |

به گزارش انجمن جهانی فولاد، انتظار می‌رود مصرف فولاد در ژاپن سال آینده رشد منفی داشته باشد و اثرات مثبت سیاست‌های جاری دولت کمرنگ شود و افزایش نرخ مالیات بر مصرف بر بازار اثر منفی بگذارد. ژاپن در سال ٢٠١٣ معادل ٢,١درصد رشد سالانه در مصرف ظاهری فولاد داشته و انتظار می‌رود امسال نیز با 3/2درصد بهبود به این روند مثبت ادامه دهد. سال آینده ١,٥درصد کاهش در مصرف فولاد در انتظار بازار است و به ٦٥ میلیون و ٨٠٠ هزار تن خواهد رسید که مشابه سال ١٩٨٦ و ٨١ درصد از میزان تقاضای سال ٢٠٠٧ است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران