شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 441 | |

روزهای اخیر قیمت ورق گالوانیزه در بازار داخلی ترکیه در 790 تا 810دلار هر تن درب کارخانه ثبات داشت و قیمت صادراتی نیز در 770 تا 790 دلار هر تن فوب باقی ماند. ورق رنگی در بازار داخلی نیز 880 تا 920 دلار هر تن درب کارخانه بود.

ورق رنگی صادراتی نیز 870 تا 910دلار هر تن فوب شنیده شد که تغییری نداشت. افزایش هزینه تولید موجب شده با وجود رکود تقاضا قیمت باثبات بماند. از طرفی در بازار داخلی قیمت ورق گرم 10دلار هر تن نسبت به اوایل آگوست رشد داشته و 590 تا 605دلار هر تن درب کارخانه است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران