شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30374 | |

در نیمه نخست امسال تعداد 45‌میلیارد ورقه به ارزش 198‌هزارو858‌میلیارد ریال در بازارهای فرابورس ایران جابه‌جا شد.

در نیمه نخست امسال تعداد 45‌میلیاردو367میلیون ورقه به ارزش 198‌هزارو858‌میلیارد ریال در 2میلیون‌و359‌هزار نوبت در بازارهای فرابورس ایران دست به دست شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 65 و 10درصد رشد و 8درصد افت را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش؛ شاخص بازار فرابورس ایران هم که نخستین روز معاملاتی امسال را از ارتفاع 668 واحد آغاز کرده بودند در آخرین روز معاملاتی شهریورماه روی ارتفاع 681 واحد قرار گرفت که حکایت از رشد 13 واحدی دارند. از سوی دیگر حجم و ارزش معاملات انجام شده در فرابورس ایران در این مدت به تفکیک بازار نشان از دادوستد 2826میلیون سهم به ارزش 8147‌میلیارد ریال در بازار اول، 16820میلیون سهم به ارزش 39058‌میلیارد ریال در بازار دوم، 10624میلیون سهم به ارزش 22722‌میلیارد ریال در بازار سوم، 14739میلیون سهم به ارزش 34211‌میلیارد ریال در بازار پایه و 356میلیون ورقه به ارزش 94720‌میلیارد ریال در بازار ابرازهای نوین مالی دارد. همچنین دفعات معاملات در نیمه نخست امسال به تفکیک بازار حکایت از 375‌هزار دفعه معامله برای بازار اول، 1233‌هزار دفعه معامله برای بازار دوم، 32‌هزار دفعه معامله برای بازار سوم، 130‌هزار دفعه معامله برای بازار پایه و 589‌هزار دفعه معامله برای بازار ابزارهای نوین مالی دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران