شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30372 | |

تحقق 119ریالی سود

به‌ازای هر سهم پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران در دوره سه ماهه منتهی به 31خرداد ماه94 مبلغ 436میلیارد و 435میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 119ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت.

این شرکت صورت‌های مالی سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29اسفند ماه94 را با سرمایه سه هزار و 680میلیارد و 302میلیون ریال و به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

براساس این گزارش، این شرکت در سه ماهه نخست امسال مبلغ 34هزار و 701میلیارد و 888میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 673میلیارد و 942میلیون

ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های اداری، عمومی کسر و سود عملیاتی دوره معادل 315میلیارد و 578میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص دوره معادل 436میلیارد و 435میلیون ریال به‌دست آمد و بر این اساس مبلغ 119ریال سود به‌ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 7هزار و 585میلیارد و 760میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


کسب 457میلیارد ریالی سود انباشته «وتوکا»

در سال94

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد در دوره 12ماهه منتهی به 31خرداد ماه94 مبلغ 457میلیارد و 658میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های خود منظور کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد در دوره 12ماهه منتهی به 31خرداد ماه94 مبلغ 466میلیارد و 256میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش سرمایه‌گذاری‌ها داشت. از درآمد این شرکت هزینه‌های عمومی، اداری کسر و سود عملیاتی دوره به 421میلیارد و 878میلیون ریال رسید.

به سود عملیاتی نیز خالص درآمدهای متفرقه اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ 437میلیارد و 437میلیون ریال کسب شد و بر این اساس مبلغ 219ریال سود به‌ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 457میلیارد و 658میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.


سود جدید پارسان با سرمایه 5/4 هزار میلیارد تومانی اعلام شد

مجمع فوق‌العاده پارسان به افزایش سرمایه ۱۵۰۰میلیارد تومانی رای داد و این شرکت بزرگ سود جدید هر سهم را اعلام و آماده بازگشایی نماد شد.

در پی تصمیم مدیران گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (معروف به پارسان) برای افزایش سرمایه 1.5هزار میلیارد تومانی، مجمع فوق‌العاده این شرکت با حضور 91درصد سهام برگزار و طی آن با این تصمیم موافقت شد.

براساس این گزارش، با این افزایش سرمایه 50درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، سرمایه اسمی این هلدینگ بزرگ به 4.5هزار میلیارد تومان رسید و سود هر سهم آن که با سرمایه قبلی 3هزار میلیارد تومانی 716ریال بود به 481ریال

تغییر کرد.

در این اعلام سود جدید هر سهم پارسان اعلام شده، مراحل ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع سال مالی منتهی 31شهریور94 انجام نخواهد شد و به دارندگان حق‌تقدم افزایش سرمایه فعلی سودی از بابت عملکرد سال مالی مزبور تعلق نخواهد گرفت، بنابراین افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع سال مالی آینده نزد اداره ثبت شرکت‌ها ثبت خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران