شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 201 | |

قیمت پیشنهادی اسلب تولید سپتامبر روسیه

تا 10دلار هر تن نسبت به دو هفته قبل بالا رفته که دلیل آن توقف عرضه دو عرضه‌کننده بزرگ اوکراینی است. کارخانه اوراز قیمت پیشنهادی را 480دلار هر تن فوب عرضه داشته و مدت زمان تحویل

6 تا 8هفته است. سایر منابع قیمت اسلب روسیه را در حال حاضر 475 تا 485دلار هر تن فوب دریای سیاه برای فروش‌های سپتامبر می‌بینند. با توجه به عدم‌حضور اوکراین در بازارعرضه اسلب شاید کارخانه‌های اروپایی نیز قیمت را بالا ببرند. اگر وضعیت عرضه اوکراین بهتر نشود احتمالا قیمت‌ها در سپتامبر نیز بالاتر می‌رود. قبل از جنگ داخلی در اوکراین دو عرضه‌کننده بزرگ اسلب اوکراین

«‌ای اس دی» و «متینوست» ماهانه به ترتیب 200 تا 250هزار تن و 100 تا 150هزار تن اسلب صادرات داشتند که در جولای این رقم به مجموعا 150هزار تن رسید و در حال حاضر نیز صفر شده است. در این بین برخی از کارشناسان معتقدند وضعیت ناآرام شرق اوکراین رو به بهبود است و تا چند هفته دیگر حل می‌شود و به کارخانه‌ها اجازه می‌دهد به تولید قبلی خود بازگردند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران