شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16406 | |

افت قیمت قراضه

قیمت قراضه در جنوب اروپا ماه فوریه ٥ تا ١٥یورو افت داشت. حال برای ماه مارس نیز ٥ تا ١٠یورو نزولی پیش‌بینی شده است. قراضه خردشده در فوریه ٢٥٠ تا ٢٥٥یورو هر تن بود. در بازار داخلی امریکا قراضه خردشده نسبتا ثابت و ٢٦٠دلار هر تن بود. در ترکیه قراضه وارداتی سنگین کلاس ١ و٢ امریکا کمی بالا رفته و به ٢٤٥دلار هر تن رسید. معاملاتی از قراضه آ٣ سی‌آی‌اس در ٢٢٨دلار هر تن ترکیه شنیده شد که نسبت به قبل ١٢دلار ارزان‌تر شده بود.


افزایش قیمت بیلت

متوسط قیمت بیلت صادراتی سی‌آی‌اس هفته گذشته تا ٥دلار رشد داشته به ٣٥٢دلار هر تن رسید. کسی تمایل نداشت افزایش قیمت را بپذیرد.

در ترکیه قیمت پیشنهادی بیلت وارداتی از سی‌آی‌اس ٣٨٠ تا ٣٨٥دلار هر تن بود ولی کسی خریدار نبود چون تقاضای مقاطع در ترکیه بهتر نشده است. بیلت چین در ترکیه ٣٧٠ تا ٣٨٠دلار هر تن بود و قدرت رقابت نداشت. در خاورمیانه بیلت سی‌آی‌اس ٣٦٠ تا ٣٦٥دلار هر تن معادل ٤٠٠دلار هر تن بود و محصول چین ٣٨٠دلار هر تن بود. در بازار داخلی ترکیه قیمت بیلت ٣٨٠ تا ٣٩٥دلار هر تن درب کارخانه بود و اغلب خرید‌ها در ٣٨٠ تا ٣٨٥دلار هر تن درب کارخانه صورت گرفت. تقاضا بهتر شده و بازار فعال بود. ولی باتوجه به رقابت بالای سی‌آی‌اس، بیلت صادراتی ترکیه ٥دلار هر تن ارزان‌تر شده به ٣٨٠ تا ٣٨٥دلار هر تن رسید.


بهبود قیمت مقاطع

در ترکیه میلگرد صادراتی ٥ تا ١٠دلار بهبود قیمت داشته به‌طور میانگین ٤٣٢دلار و ٥٠سنت هر تن شنیده شد. اماراتی‌ها به‌دنبال ٤٢٨دلار هر تن بودند. میلگرد صادراتی جنوب اروپا باوجود جو منفی بازار قراضه در ثبات و ٤١٠یوور هر تن بود ولی خریدار نداشت. در امریکا میلگرد وارداتی باثبات و ٤٥٧ تا ٤٦٨دلار هر تن بود. درچین قیمت میلگرد ٢دلار افت داشته به ٣٦٤ تا ٣٦٥دلار هر تن با ١٧درصد مالیات بر ارزش‌افزوده رسید.


ثبات قیمت ورق

هفته گذشته در بازار داخلی شمال اروپا ورق گرم باثبات و ٤١٢یورو هر تن درب کارخانه بود. ورق گرم چین در اروپا ١٠ تا ١٥یورو بالا رفته ٣٩٠دلار هر تن بود ولی خریدار نداشت. در بازار داخلی امریکا ورق گرم ١٧دلار هر تن سقوط کرده به ٥٠٢دلار هر تن درب کارخانه رسید. در بازار داخلی ترکیه قیمت ورق گرم ١٠دلار بالا رفته ٤٤٠ تا ٤٦٠دلار هر تن درب کارخانه بود. ورق گرم سی‌آی‌اس در ترکیه ٣٩٥ تا ٤١٥دلار هر بود. ورق گرم چین نیز هفته گذشته ٣٩٠ تا ٤٠٠دلار هر تن ترکیه ولی بدون خریدار بود. ورق گرم در بازار داخلی چین ٤٠٤ تا ٤٠٨دلار هرتن با ١٧درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بود که ٢دلاری افت داشت. ورق گرم صادراتی چین اغلب در ثبات و ٣٧٠ تا ٣٨٠دلار هر تن بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران