شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 1175 | |

در آخرین نظرسنجی استیل ایندکس از بازارهای فولاد دنیا 31درصد از امریکایی‌های حاضر رشد قیمت فولاد در سه ماه آینده را برآورد کردند که هفته قبل 22درصد بود. 46درصد نیز ثبات قیمت را ممکن دیدند. بین اروپایی‌ها موافقان رشد قیمت از 26درصد به 36درصد رسید و 55درصد ثبات آن را

برآورد کردند. 33درصد نیز در سطح دنیا رشد قیمت و 53درصد ثبات آن را روند رایج بازار فولاد در سه‌ماه آینده دیدند. همچنین در این نظرسنجی 46درصد از امریکایی‌ها رشد فروش و هشت‌درصد کاهش تقاضا را ممکن دیدند.

36درصد اروپایی‌ها بهبود تقاضای فولاد و 55درصد ثبات آن را ممکن دیدند. در سطح جهان نیز در نظر سنجی اخیر 42درصد افزایش فروش و 49درصد ثبات آن را ممکن دیدند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران