شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52342 | |

شفاف‌سازی «آبسال»

شرکت ۳۶میلیارد تومانی آبسال که با بازدهی ۶۶درصدی در ۱۱روز به یکی از تک‌سهم پرطرفدار بازار شده، درباره بودجه سال۹۵ و آمار فروش شفاف‌سازی کرد و به رشد قیمت ادامه داد. شرکت 36میلیارد تومانی آبسال که یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بورسی به‌شمار می‌رود (از فروردین70)، طی هفته‌های اخیر یکی از تک‌سهم پرطرفدار بازار شده و با رشد 66درصدی قیمت سهام از 249تومان 23شهریور به 414تومان دیروز رسیده است. براساس این گزارش، «لابسا» در گزارش 3ماهه اول، سود هر سهم سال جاری را 132ریال پیش‌بینی کرده و 75درصد آن معادل 99ریال را پوشش داده است.


شفاف‌سازی «قچار»

قند چهارمحال بعد از رشد ۶۵درصدی قیمت سهام در ۱۴روز کاری، شفاف‌سازی خنثی کرد اما امروز هم با صف خرید همراه شده است. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قند چهارمحال که 17 آذر سال گذشته با معامله 38.5میلیارد تومانی بلوک 59.9درصدی مواجه و توسط شرکتی به‌نام رزین دانه خریداری شده، طی 14روز گذشته با رشد 65درصدی قیمت سهام از 300تومان 16شهریور به 497تومان دیروز رسید تا در کنار اکثر شرکت‌های قندی یکی از گزینه‌های خرید برخی سهامداران باشد. براساس این گزارش، «قچار» نخستین درآمد هر سهم سال مالی اسفند جاری را 55ریال پیش‌بینی کرده بود و در گزارش عملکرد 3ماهه این سود را به 58ریال افزایش داده ولی در عوض 53ریال زیان محقق کرده است. این شرکت 14میلیارد تومانی حاضر در فرابورس سال گذشته به زیان 187ریالی رسیده بود اما درنهایت 35ریال سود محقق کرد.


«سفارس» نه خریدار و نه فروشنده بود

سیمان فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 31شهریور95 نه خریدار و نه فروشنده بود. شرکت سیمان فارس و خوزستان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31شهریور95 را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. براساس این گزارش، «سفارس» در ماه گذشته و با سرمایه 4هزار و 500میلیارد ریال سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد. شرکت سیمان فارس و خوزستان، در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 4هزار و 349میلیارد و 178میلیون ریال و ارزش بازار 6هزار و 894میلیارد و 155میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام این شرکت طی یک ماه بدون تغییر ماند و ارزش بازار آن با 16میلیارد و 140میلیون ریال کاهش به 6هزار و 878میلیارد و 15میلیون ریال رسید.


نگاهی بر پرتفوی یک ماهه «وبانک»

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31شهریور95 را با سرمایه 16هزار و 250میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) در دوره یک ماهه منتهی به 31شهریور95 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 504میلیارد و 659میلیون ریال و مبلغ 551میلیارد و 224میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 46میلیارد و 565میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 7میلیارد و 131میلیون ریال خریداری کرد. «وبانک» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 19هزار و 59میلیارد و 274میلیون ریال و ارزش بازار 35هزار و 149میلیارد و 485میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت طی دوره یاد شده معادل 8میلیارد و 302میلیون ریال کاهش یافت و به 19هزار و 50میلیارد و 972میلیون ریال رسید؛ همچنین ارزش بازار آن با کاهش یک‌هزار و 270میلیارد و 209میلیون ریال، معادل 33هزار و 879میلیارد و 276میلیون ریال محاسبه شد.


«وسبحان» تنها خریدار بود

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31شهریور95 را با سرمایه ثبت شده یک‌هزار و 300میلیارد ریال به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک‌هزار و 226میلیارد و 480میلیون ریال و ارزش بازار یک‌هزار و 72میلیارد و 596میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته با افزایش 12میلیارد و 292میلیون ریال به رقم یک‌هزار و 238میلیارد و 772میلیون ریال رسید؛ درحالی که ارزش بازار آن با کاهش 29میلیارد و 483میلیون ریال، معادل یک‌هزار و 43میلیارد و 113میلیون ریال محاسبه شد. «وسبحان» طی دوره یک ماهه یاد شده، سهام چند شرکت بورسی را معادل 12میلیارد و 292میلیون ریال خریداری کرد. این شرکت در شهریور سهام هیچ شرکتی را نفروخت.


«والبر» هم خرید و هم فروخت

گروه دارویی البرز (گروه سرمایه‌گذاری البرز) صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک‌ماهه منتهی به 31شهریور95 را با سرمایه ثبت شده 2هزار و 100میلیارد ریال به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه دارویی البرز(گروه سرمایه‌گذاری البرز) در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 2هزار و 703میلیارد و 363میلیون ریال و ارزش بازار 11هزار و 847 میلیارد و 11میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته معادل 16میلیارد و 385میلیون ریال افزایش یافت و به 2هزار و 719میلیارد و 748میلیون ریال رسید؛ همچنین ارزش بازار آن نیز با کاهش 13میلیارد و 629 میلیون ریال معادل 11هزار و 833 میلیارد و 382میلیون ریال محاسبه شد. «والبر» طی دوره یک ماهه یاد شده، سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 16میلیارد و 482میلیون ریال خریداری کرد. این شرکت در شهریور ماه سال جاری، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 97میلیون ریال و مبلغ 379میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 282میلیون ریال سود کسب کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران