شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58882 | |

رییس کانون انجمن‌های صنفی دفترهای مشاوره شغلی و کاریابی:

رییس کانون انجمن‌های صنفی دفترهای مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور گفت: با حذف بند «و» ماده 180برنامه پنجم در برنامه توسعه کنونی متاسفانه به موضوع اشتغال کم‌لطفی شده است.

بابک هاشمی‌پور در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: در بند «و» ماده 180 برنامه پنجم توسعه مشوق‌هایی برای به‌کارگیری نیروی کار پیش‌بینی شده بود.

وی با اشاره به ماده 49 برنامه سوم توسعه، ماده 103 برنامه چهارم توسعه و بند «و» ماده 180 برنامه پنجم توسعه گفت: در این مواد مشوق‌هایی برای جذب نیرو وجود داشت که متاسفانه همه این موارد در برنامه ششم توسعه حذف شده است.

در ماده 49 برنامه سوم توسعه آمده بود: برای تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید کنند، مشمول تخفیفاتی کند.

همچنین براساس ماده ١٠٣ قانون برنامه چهارم توسعه برای تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است برای کارفرمایانی که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی نیروی کار جدید استخدام کنند تخفیف‌هایی در نظر گیرد.

همچنین در بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش بی‌تعادلی منطقه‌یی و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به به‌کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کنند، اقدام کند؛ مشروط به آنکه واحد، تازه تاسیس بوده یا در سال پیش از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

وی گفت: متاسفانه در برنامه ششم توسعه مواد یادشده حذف شده است و در چنین وضعیتی به نظر نمی‌رسد تحرکی برای استخدام نیروی کار جدید در بنگاه‌ها حاصل شود.

وی توضیح داد: اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است؛ بنابراین باید با لحاظ کردن قوانینی که می‌تواند اشتغال را در کشور توسعه دهد تحرکی در بازار کشور ایجاد کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران