شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57493 | |


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: موردی مبنی بر غیراستاندارد بودن پرتو‌های آنتن‌های BTS گزارش نشده است. به گزارش فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای رفع نگرانی مردم نسبت به امواج ناشی از دکل‌های مخابراتی و آنتن‌ها و کمک به گسترش شبکه‌های اپراتورها، طی برگزاری جلسات کمیته حفاظت در برابر اشعه اعلام کرد: بر مبنای اندازه‌گیری‌های انجام شده نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران، موردی مبنی بر غیراستاندارد بودن پرتو‌های آنتن‌های BTS گزارش نشده است. این سازمان همچنین با بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته نسبت به استفاده از نتایج این تحقیقات در جهت کاهش نگرانی‌های جامعه اقدام کرده است. در جلسات کمیته حفاظت در برابر اشعه که با حضور نمایندگانی از سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت ارتباط مشترک شهر و اپراتورهای تلفن همراه برگزار می‌شود بر همکاری سازمان تنظیم مقررات با توجه به وظیفه مدیریت طیف فرکانسی کشور و اعطای پروانه به اپراتورها، با سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان متولی قانونی ایمنی تشعشعی در کشور در زمینه اندازه‌گیری تشعشعات آنتن‌ها توافق شد. در پایان بر اساس نتایج این جلسات همچنین اندازه‌گیری‌های انجام شده و اعلام نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران، تاکنون موردی مبنی بر غیراستاندارد بودن حدود پرتو‌گیری گزارش نشده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران