شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57251 | |

اصفهان ‌شهردار اصفهان گفت: اصفهان 1400 یک اکوسیتی و دوستدار محیط زیست، یک شهر مسجد محور، اخلاق مدار، دوستدار کودک و پاکیزه خواهد بود، البته قرار نیست کارهای عمرانی و سخت‌افزاری در شهر متوقف شود. به گزارش ایسنا، مهدی جمالی‌نژاد دیروز در همایش «چتر همکاری» و آیین اختتامیه مسابقه ملی عکس «در راه مدرسه» اظهار کرد: نگاه شهرداری نسبت به مدیریت تغییرات اساسی کرده است. امروز شهرداری و همه دستگاه‌های آن شهر را مانند یک موجود زنده می‌بینند. رویکرد امروز شهرداری اصفهان و برنامه‌های اصفهان 1400 کاملا با رویکردهای پیشین متفاوت است اگر یک روز ساخت کارخانجات، بزرگراه‌ها و دیگر اقدامات عمرانی و سخت‌افزاری افتخار شهر بود امروز نگاهی مردم‌مدار و دانش محور افتخار شهرداری اصفهان است. وی ادامه داد: در «اصفهان 1400» دانش محوری و طبیعت‌گرایی اولویت اصلی اصفهان است. اصفهان 1400 یک اکوسیتی و دوستدار محیط زیست، یک شهر مسجد محور، اخلاق مدار، دوستدار کودک و پاکیزه خواهد بود. البته قرار نیست کارهای عمرانی و سخت‌افزاری در شهر متوقف شود همانطور که امروز یک هزار و 180پروژه عمرانی در اصفهان درحال اجراست اما پروژه‌های نرم‌افزاری و هوشمند به کمک سخت‌افزار خواهند آمد. شهردار اصفهان با اشاره به شعار امسال اصفهان مبنی بر «فتح؛ یعنی فرصت تاریخی حمل و نقل» اظهار کرد: این شعار با نگاهی سیستماتیک و هوشمند به نتیجه خواهد رسید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران