شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54349 | |

مازندران ‌در نشست 2روزه روسای گروه‌های آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات مناطق و ستاد راه آهن کشور، مدیرکل راه‌آهن شمال گفت: در جهان امروز، حمل و نقل ریلی از جمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در واقع می‌توان گفت بین کارایی در بخش حمل و نقل و کارایی عمومی اقتصاد و رشد اقتصادی، رابطه‌یی مستقیم وجود دارد و حمل و نقل واسطه میان فعالیت‌های صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی است. گران پاشا با اشاره به نقش IT در حمل و نقل ریلی بیان کرد: گستره کاربردIT و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهم‌ترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. فناوری اطلاعات به خوبی جای خود را در تمام زیرشاخه‌های صنعت حمل و نقل باز کرده است؛ به گونه‌یی که دیگر سیستم حمل و نقل بدون این فناوری سیستمی قدیمی و ناکارآمد محسوب می‌شود. همچنین مدیرکل دفتر آمار و فناوری راه‌آهن ایران گفت: نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین و قدر‌ترین صنایع در دنیا کارخانه‌های صنعتی مانند خودرو‌سازی‌ها و... بودند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران