شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بوشهر مدیرعامل آب منطقه‌یی استان بوشهر گفت: با اجرای اصلاح شیوه آبیاری، کاهش سد زیرکشت، انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور تکمیل سد دهرود و تنگ ارم موجب می‌شود 16.8میلیون مترمکعب برداشت آب در دشت دهرود را کاهش دهد. به گزارش فارس، شاپور رجایی دیروز در نشست شورای آب استان بوشهر با تشریح وضعیت منابع آبی دشت دهرود تنگ ارم در دشتستان با تاکید بر تبدیل چاه‌های آب کشاورزی از دیزلی به برقی اظهار داشت: 47چاه غیرمجاز در حوزه دهرود وجود دارد که از این تعداد 35 چاه فعال است و 1.9میلیون مترمکعب آب از این چاه‌ها برداشت می‌شود. وی افزود: پیشنهاد ما این است که 1.9میلیون مترمکعب آب از چاه‌ها حذف شده و به سمت استفاده از ظرفیت‌های شهرک‌های کشاورزی برویم. مدیرعامل آب منطقه‌یی استان بوشهر تصریح کرد: از مجموع 285چاه مجوزدار در دهرود 99چاه پروانه بهینه دارند و 186مورد هم باید پروانه خود را اصلاح کنند. رجایی با اشاره به اجرای طرح مطالعات سد دهرود گفت: مطالعه سد دهرود در مرحله خوبی است و تا چند ماه آینده مطالعات این طرح نهایی می‌شود. این مسوول با بیان اینکه باید از آب سد دهرود برای احیای دشت دهرود استفاده کنیم، بیان کرد: از سد تنگ ارم هم می‌توان 1.33میلیون مترمکعب آب برداشت کنیم و در صورت انتقال آب، آماده آبگیری هم هستیم. مدیرعامل آب منطقه‌یی استان بوشهر اظهار داشت: با اجرای اصلاح شیوه آبیاری، کاهش سد زیرکشت، انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور تکمیل سد دهرود و تنگ ارم موجب می‌شود 16.8میلیون مترمکعب برداشت آب در دست دهرود را کاهش ‌دهد و خللی هم در اشتغال و تولید محصولات کشاورزی ایجاد نمی‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران