شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سمنان استاندار سمنان با بیان اینکه گردشگری در بافت تاریخی شهرستان‌های استان سمنان توسعه می‌یابد، از تشکیل کمیته محلی ساماندهی بافت فرسوده و تاریخی شهرستان سمنان خبر داد. به گزارش تسنیم محمدرضا خباز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کمیته محلی ساماندهی بافت فرسوده و تاریخی در همه شهرستان‌های استان سمنان نیز تشکیل خواهد شد، اظهار داشت: این کمیته با ریاست فرمانداران شهرستان‌ها و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، شهرداران شهرهای استان سمنان و دیگر متصدیان بخش گردشگری این استان تشکیل جلسه می‌دهد. وی با اشاره به اینکه اعضای این کمیته با مالکان املاک در محیط‌های مخروبه و فرسوده مذاکره می‌کند، خاطرنشان کرد: ملک آن دسته از مالکانی که آمادگی واگذاری دارند؛ تملک و تثبیت مالکیت شده و این کمیته اقدام به تملک و تخریب این فضاهای مخروبه خواهد کرد. استاندار سمنان با اشاره به مزایای اجرای این طرح ساماندهی بیان کرد: اجرای این طرح سبب رفع خطر اماکن مخروبه شهر برای شهروندان شده و نیز فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد.

خباز با اشاره به اینکه امروز باید زمینه سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی و فرسوده استان سمنان برای بخش خصوصی فراهم شود، عنوان کرد: سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در محیط‌های قدیمی و بافت قدیمی ابتدا زمین می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه این محیط‌ها خانه‌های تخریبی است که فضای مناسبی نبوده و زیبندگی شهر سمنان را از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: این کمیته مقدمات را فراهم می‌کند و بعد از تخریب و تسطیح این زمین‌ها، سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی شهر دعوت می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران